Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Нови Пазар, Техничка школа, Вука Караџића бб дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Дежева, Нови Пазар, ОШ "Расто Немањић", издвојено одељење Постење дана: 2
бодова: 16
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Средња стручна школа "4 Јули" Светозара Марковића бр. 43 Врбас дана: 2
бодова: 16
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Нови Бановци, ПУ "Радост", Кабларска бб дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Рума, ОШ "Змај Јова Јовановић" дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ ''Цар Константин'' , Великотрновска 4, Ниш дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ ''Цар Константин'' , Великотрновска 4 , Ниш дана: 2
бодова: 16
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 ПУ Родини ђаци, Београд, Јована Рајића 9 дана: 2
бодова: 16
462

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
26.09.2020. у 11:00 Гимназија "Стеван Јаковљевић" Власотинце дана: 1
бодова: 8
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
796

Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 CSU Leskovac дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Вука Караџића 14, Шабац дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Srednja turistička škola дана: 1
бодова: 8
322

Научи да рукујеш мултимедијални уређајима и подешавањем система

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 ОШ "Дубрава", Књажевац дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита", Карађорђева 11 дана: 2
бодова: 16
562

Пројектно оријентисана настава

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 дана: 1
бодова: 8
468

Како покренути позитивне промене код ученика

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Сретен Младеновић", Десимировац бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", 9. маја 110б, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Филиповић" Радаљ дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
26.09.2020. у 08:00 ОШ "Први мај", Влајковци бб, Влајковци-Брус дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Фондација Ана и Владе Дивац, Хотел Праг, Краљице Наталије 27, Београд дана: 1
бодова: 8
585

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Свети Сава" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Регионални центар, Чачак дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ПУ ДВ "Маштоленд", Радничка 18, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Јован Поповић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
26.09.2020. у 08:00 ОШ "Вук Караџић", Блажево (Брус) дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 ОШ "Лаза К. Лазаревић", Масарикова 136, 15000, Шабац дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 ОШ "Лаза К. Лазаревић", Масарикова 136, 15000, Шабац дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
27.09.2020. у 08:00 ОШ "Бранко Радичевић", Разбојна дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
27.09.2020. у 08:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 ОШ "Милован Глишић" Ваљевска Каменица дана: 1
бодова: 8
382

Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 OŠ „Dule Karaklajić”, Dula Karaklajića 35 дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
27.09.2020. у 10:00 ОШ "Душан Радоњић", Бања дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
27.09.2020. у 11:00 РЦ за стручно усавршавање Књажевац, Јове Курсуле 1 дана: 3
бодова: 20
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
28.09.2020. у 10:00 Железничка Техничка школа, Палилула дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
28.09.2020. у 12:00 Tрговачка школа , Стари град дана: 3
бодова: 24
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
28.09.2020. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд дана: 2
бодова: 16
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
28.09.2020. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
664

„Музички албум одрастања и сазнавања”

Непосредно
28.09.2020. у 09:00 Чачак дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
30.09.2020. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд дана: 2
бодова: 16
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
784

Дигитални атлас

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
630

Интернет учионица

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
632

Креирање и модерација обука

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
636

Настава у облаку

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
02.10.2020. у 12:00 ОШ"Бранко Радичевић" , Бољевци дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
02.10.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
02.10.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран дана: 3
бодова: 24
672

Компас за учење

Непосредно
02.10.2020. у 14:00 ПУ "Пчелица", Блок 112, Апатин дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
02.10.2020. у 11:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб дана: 3
бодова: 20
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
02.10.2020. у 14:00 ОШ "Милић Ракић Мирко", Ратка Павловића 150, Прокупље дана: 1
бодова: 8
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Економска школа " 9. мај " Сремска Митровица дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 CSU Leskovac дана: 1
бодова: 8
458

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 CSU Leskovac дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Дефектолошко - психолошки центар "Фидо центар", Нови Сад дана: 2
бодова: 16
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 OШ "Бора Станковић" дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ОШ "Милоје Симовић", Драгобраћа бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево дана: 1
бодова: 8
262

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Kragujevac дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 ШОСО"Вукашин Марковић",ул. Јанка Веселиновића бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Основна школа "Иво Лола Рибар" Главна 270 Рума дана: 2
бодова: 16
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ПУ "Дечја радост", Жарка Зрењанина 25, Панчево дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
03.10.2020. у 08:30 Oсновна школа "Доситеј Обрадовић", Трг ослобођења 4, Бочар дана: 1
бодова: 8
957

Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 16
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО, Нови Сад, Бате Бркића 1а дана: 2
бодова: 16
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ОШ "Никодије Стојановић Татко", Орловића Павла 9, Прокупље дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 ОШ "Свети Сава", Индустријска 6/20, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
562

Пројектно оријентисана настава

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Предшколска установа "Дечији чаробни свет", Баново брдо, Београд дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ОШ "Дожа Ђерђ", Гунарош дана: 1
бодова: 8
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Школа за машинство и уметничке занате ''Техноарт Београд'' дана: 1
бодова: 8
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
945

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Požarevac дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 "Гимназија" Ивањица дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ОШ "Краљ Александар I" Симе Симића 3, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Predškolska ustanova "Lane", RJ "Veseljko", Kralja Petra I bb, Kaludjerica, Beograd дана: 1
бодова: 8
544

Практична примена вештина и метода учења у школама

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Техничка школа "Раде Металац", Лесковац дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 OS "Kralj Aleksandar I" дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 ОШ "Раде Драинац", Борча дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
04.10.2020. у 09:00 ОШ "Милорад Лабудовић Лабуд" Барошевац дана: 2
бодова: 16
672

Компас за учење

Непосредно
04.10.2020. у 08:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
271

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Непосредно
04.10.2020. у 09:00 TУШ "Тоза Драговић", Саве Ковачевића 25, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
04.10.2020. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Јована Шербановића 10, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
04.10.2020. у 10:00 Балетска школа Нови Сад дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
04.10.2020. у 10:00 OŠ „Kralj Aleksandar I”, Požarevac дана: 1
бодова: 8
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

Непосредно
04.10.2020. у 09:00 ПУ"Невен", Вука Караџића 34, Бајина Башта дана: 2
бодова: 15
413

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном основношколском узрасту

Непосредно
04.10.2020. у 11:00 Јурија Гагарина 153а/39 Вртић "Бубамарин лет" ТЦ Пирамида дана: 1
бодова: 8
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Електронски
05.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Електронски
05.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
306

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Електронски
05.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
341

Уређивање школског сајта и блога коришћењем алата, софтвера и метода савремених медија

Електронски
05.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
322

Научи да рукујеш мултимедијални уређајима и подешавањем система

Непосредно
05.10.2020. у 12:00 ОШ "Горачићи", Горачићи Лучани дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
05.10.2020. у 09:00 ОШ "Карађорђе", Топола дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
06.10.2020. у 11:00 ОШ"Милоје Павловић" , Чукарица дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
06.10.2020. у 09:00 ОШ "Карађорђе", Топола дана: 1
бодова: 8
341

Уређивање школског сајта и блога коришћењем алата, софтвера и метода савремених медија

Електронски
07.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
306

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Електронски
07.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
07.10.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Тутин дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
08.10.2020. у 12:00 ОШ"Душан Даниловић" , Радљево дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
09.10.2020. у 12:00 Школа примењених уметности , Шабац дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
09.10.2020. у 12:00 ОШ "Свети Сава", Сремска Митровица дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
09.10.2020. у 12:00 ОШ "Вук Караџић" , Стевана Мокрањца 14 Доњи Милановац дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
09.10.2020. у 12:00 ОШ " Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
09.10.2020. у 12:00 Економско трговинска школа Пожаревац Јована Шербановића 6 дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
09.10.2020. у 12:00 Електро саобраћајна школа "Никола Тесла", Доситејева 44б, Краљево дана: 3
бодова: 24
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Основна школа "Бранко Радичевић" Петра Кочића бб Шид дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 ОШ ''Десанка Максимовић'' , Маршала Тита 18, Чокот дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ОШ "Јулијана Ћатић", Жике Пинтера 44, Страгари дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Инђија, ОШ "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1 дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш дана: 2
бодова: 16
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО, Нови Сад, Стојана Новаковића бб дана: 2
бодова: 16
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 OŠ „Velizar Stanković Korčagin”, Veliki Šiljegovac дана: 1
бодова: 8
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 CSU Kikinda Nemanjina 23. Kikinda дана: 1
бодова: 8
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 ОШ "Бора Радић", Вукице Митровић 1, Баваниште дана: 2
бодова: 13
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 ПУ "Радост", Нови Бановци дана: 2
бодова: 16
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Предшколска установа ``Изврнута торта``, Милутина Миланковића бр.110, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Ужице, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
11.10.2020. у 08:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
12.10.2020. у 11:00 ОШ"Милоје Павловић" , Чукарица дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
14.10.2020. у 10:00 ОШ ''Десанка Максимовић'' , Маршала Тита 18 , Чокот дана: 2
бодова: 16
322

Научи да рукујеш мултимедијални уређајима и подешавањем система

Непосредно
14.10.2020. у 12:00 ОШ"Бранко Радичевић" , Мелница дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
16.10.2020. у 09:00 ОШ " Бранко Радичевић " Велико Средиште дана: 3
бодова: 24
973

Музичка култура и модерне технологије

Непосредно
16.10.2020. у 12:00 ОШ"Доситеј Обрадовић" , Пландиште дана: 2
бодова: 16
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
16.10.2020. у 12:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Крушевачка 16 Александровац дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
16.10.2020. у 12:00 ОШ "Живан Маричић", Жички пут бб , 36221 Жича дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
16.10.2020. у 12:00 Средња школа "Свети Ахилије", Војводе Мишића 40, Ариље, дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
16.10.2020. у 12:00 Средња школа "Др Ђорђе Натошрвић", Трг слободе 2а, 22320 Инђија дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
16.10.2020. у 12:00 Економска школа "Стана Милановић", Масарикова 29, Шабац, дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
16.10.2020. у 11:00 ОШ "Здравко Јовановић", Поћуте дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
17.10.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 67, Крушевац дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
17.10.2020. у 10:00 Економско-Техничка школа, Куршумлија дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
17.10.2020. у 09:00 ОШ "Светозар Марковић", Кумановска 3, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
17.10.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
17.10.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24
403

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Непосредно
17.10.2020. у 10:00 Регионални центар Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
17.10.2020. у 10:00 ПУ "Буцко", Митрополита Михаила 16, Сокобања дана: 1
бодова: 8
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
18.10.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
19.10.2020. у 12:00 Ош "Јован Курсула" Варварин дана: 2
бодова: 16
333

Дигитално доба: Како се снаћи у свету Интернета?!

Електронски
20.10.2020. у 12:00 недеља: 4
бодова: 32
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
22.10.2020. у 12:00 СОШ "Радивој Поповић" , Земун дана: 2
бодова: 16
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
23.10.2020. у 13:00 Економско Т. школа "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
24.10.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
24.10.2020. у 09:00 Техничка школа, Пријепоље дана: 2
бодова: 16
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
24.10.2020. у 09:00 OШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесењинова 17, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
24.10.2020. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
24.10.2020. у 09:00 Средња стручна школа "4 Јули" Светозара Марковића бр. 43 Врбас дана: 2
бодова: 16
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
24.10.2020. у 09:00 ОШ"Никола Тесла" , Бачки Брестовац дана: 1
бодова: 8
423

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Непосредно
24.10.2020. у 09:00 ТУШ "Тоза Драговић", ул. Саве Ковачевића 25, 34 000 Крагујевац дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
25.10.2020. у 09:00 ОШ"Марко Орешковић", Бачки Грачац дана: 1
бодова: 8