Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
22.11.2018. у 09:00 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Вожд Карађорђе", Јаково дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Милан Благојевић" , 4. Децембар 35, Лучани дана: 3
бодова: 24
472

Квалитетна настава I – Социјални аспекти успешног поучавања и учења

Непосредно
23.11.2018. у 13:00 Мионица дана: 3
бодова: 24
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Грађевинска школа, Београд, Хајдук Станкова 2 дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
23.11.2018. у 10:00 Дом ученика средњих школа Београд-Радоја Домановића 27 дана: 1
бодова: 8
461

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Београд, Фондација Темпус, Руже Јовановић 27а дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
23.11.2018. у 14:00 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.11.2018. у 10:00 ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад дана: 1
бодова: 8
6

Пут књиге у школској библиотеци

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Матична библиотека, Војводе Мишића 35, Ваљево дана: 1
бодова: 8
696

Вежбајмо сваки дан

Непосредно
23.11.2018. у 11:00 Предшколска установа "Наше дете", Врање, Цара Душана 22 дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
23.11.2018. у 11:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште дана: 2
бодова: 16
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
23.11.2018. у 16:00 Десета Гимназија „Михајло Пупин”, Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а дана: 3
бодова: 20
662

Растимо уз плес

Непосредно
23.11.2018. у 16:00 Бачка Топола дана: 3
бодова: 20
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 СШ "Никола Тесла", Змај Јовина 29, Сремска Митровица дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Скела, Обреновац дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Миодраг Чајетинац Чајка",Бранка Радичевића 1, Трстеник дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2018. у 12:00 ОШ "Љуба Нешић", Доситејева 2, Зајечар дана: 2
бодова: 16
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
23.11.2018. у 11:00 ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“ Ђердапска 19. Београд дана: 1
бодова: 8
131

Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични

Непосредно
23.11.2018. у 10:00 ОШ "Владика Николај Велимировић", Сувоборска 48, Ваљево дана: 3
бодова: 18
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
23.11.2018. у 09:00 Tехпро доо, Лоле Рибара 120, Београд дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 2
бодова: 16
476

Креативност у настави као фактор успешног учења

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Нови Кнежевац, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра 1. Карађорђевића 13 дана: 2
бодова: 16
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Основна школа "Стојан Живковић Столе" Трњане (Алексинац) дана: 1
бодова: 8
448

ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ ПОДУЧАВАЊА

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић", Болничка 2, Пожега дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић", Маршала Тита 116, Велика Греда дана: 2
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
818

Савремени облици евалуације у настави хемије

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu дана: 1
бодова: 8
445

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 16
346

Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Горњи Милановац, ОШ "Десанка Максимовић" дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 предшколска установа``Сурчин``, вртић ``Дуга``, ул. Братство-јединство бр.2, Сурчин дана: 2
бодова: 16
790

Иновативни експерименти у настави физике

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Природно-математички факултет, Институт за физику, Р. Домановића 12, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Ужице, ПУ Ужице дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Средња школа " Ђура Јакшић", Рача Крагујевачка дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња", Врдник, Бошка Сремца бб дана: 2
бодова: 16
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Сомбор, ПУ "Вера Гуцуња", Венац војводе Петра Бојовића 3, објекат "Бамби" дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
509

Обележавање значајних датума у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ООШ "Владислав Рибникар", Београд, Краља Милутина 10 дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ Стеван Јоксимовић-Рогачица дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Соња Маринковић" Суботица дана: 1
бодова: 8
50

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 2
бодова: 15
466

Како објективно проценити знање ученика?

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Филозофски факултет, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2, учионица 123/I дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Цара Душана б.б. дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика '' Соња Маринковић'' , Илије Бирчанина бр.70, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Супанца 15, Железник дана: 1
бодова: 8
875

ИКТ у настави шпанског језика

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Fakultet za medije i komunikacije, Karađorđeva 65, Beograd дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група дана: 3
бодова: 24
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6 дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Лозница, Техничка школа дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ Ђура Јакшић - Ћуприја дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Економска школа "9. мај" Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Политехничка школа - Пожаревац дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 БЕОГРАД, ПУ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" дана: 1
бодова: 8
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац дана: 1
бодова: 8
804

Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Светозар Марковић" Краљево дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Јован Цвијић" Костолац дана: 1
бодова: 8
865

Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Гимназија Лаза Костић, Ћирила и Методија, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Сурчин, ОШ "22 окобар" дана: 2
бодова: 16
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Учитељ Таса", Рајићева 24 Ниш дана: 2
бодова: 16
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ Ђука Динић, Тозе Драговића 5, Бојник дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ"Миодраг Лаубодовић, Лабуд", Барошевац, Београд, Барошевац дана: 1
бодова: 8
406

Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Средња техничка школа "Михајло Пупин"- Кула дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ "Дечја радост", Радничка 1, Свилајнац дана: 1
бодова: 8
503

Настава усмерена на ученика

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић", Војвођанска 61, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈИ ДАНИ", БЕОГРАД дана: 2
бодова: 16
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић", Владимира Назора 2, Ваљево дана: 2
бодова: 16
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Жикица Јовановић Шпанац", Бела Црква дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, Београд дана: 1
бодова: 8
528

Пажња као предуслов успешне наставе

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ Краљ Петар Први - Ниш дана: 1
бодова: 8
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Предшколска установа ,, Мало стопало,, ул.Цара Душана 39, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Медицинска школа, Лоле Рибара 6-8, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
664

„Музички албум одрастања и сазнавања”

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ПУ Полетарац, објекат Бубамара, Нова Пазова дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 "11.април" Нови Београд дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Станоје Главаш" Глибовац б.б., Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Зоран Ђинђић", Брзи Брод, Брзи Брод бб, Нишка Бања дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Ниш дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд дана: 2
бодова: 16
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Др. Тихомир Остојић", Маршала Тита 58, Остојићево дана: 2
бодова: 16
1018

Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма за олимпијски циклус

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Душан Радовић", Ђердапске 45, Ниш дана: 1
бодова: 8
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ШОМО '' Душан Сковран'', Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1 дана: 1
бодова: 8
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ПУ „11. април“ Нови Београд, Народних хероја 2, вртић „Исток“ Јурија Гагарина 168 дана: 2
бодова: 15
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Лозница, ПУ "Бамби", вртић "Чаролија", Лагатор, улица Нова 1 дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд, Вождовац дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 11:00 ПУ "Олга Јовичић Рита", Краљево дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Ђура Филиповић", Жарка Зрењанина бб, Плочице дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Др Драгиша Мишовић" Булевар Вука Караџића 1 дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "8. октобар", ул. Марка Орашковића 2, Власотинце дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "8. октобар", ул. Марка Орашковића 2, Власотинце дана: 1
бодова: 8
997

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Ђорђе Натошевић"; Нови Сад, Максима Горког 54 дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Тегошница дана: 1
бодова: 8
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 OШ" Бановић Страхиња", Кнеза Вишеслава 15, Београд дана: 2
бодова: 16
92

Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ "Невен", 22. септембра, 6, Кладово дана: 2
бодова: 13
925

Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
911

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
894

Eдукација наставника за примену програма Excel у финансијској анализи

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
384

Реални проблеми и математика

Непосредно
24.11.2018. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ПУ „Полетарац“, Краља Петра I 73, Баточина дана: 1
бодова: 8
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Прва основна школа", Карађорђева 122, Ваљево дана: 1
бодова: 8
857

English in action

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Прва основна школа", Карађорђева 122, Ваљево дана: 1
бодова: 8
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Угоститељско-туристичка школа у Нишу, Мајаковског бр 2 Ниш дана: 1
бодова: 8
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ Братство Јединство", Ослобођења 6, Куцура дана: 1
бодова: 8
709

Игралица причалица/забавне игре и активности за развој говора – модул 2

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Сурдулица ПУ Наша Радост" Југословенска бб дана: 3
бодова: 16
570

Развој комуникацијских вештина применом образовних технологија

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Oсновна школа "Милош Савић" Лучица дана: 1
бодова: 8
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
292

Електронски системи учења

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Средња техничка школа Сомбор, Његошева 6, Сомбор дана: 3
бодова: 15
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд дана: 2
бодова: 15
792

Коридори Србије

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 ОШ "Краљ Петар I", Краља Петра 7, Београд дана: 2
бодова: 16
151

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Прерадовићева 6, Петроварадин дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Пирот, Гимназија, Српских владара 128 дана: 2
бодова: 16
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
24.11.2018. у 09:00 ОШ "Бошко Буха",21. дивизије 31,Ивање дана: 1
бодова: 8
910

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Непосредно
24.11.2018. у 10:00 Regionalni centar Smederevo, Goranska bb дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
25.11.2018. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 Економска школа "9. мај" Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 ОШ Ђура Јакшић - Ћуприја дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 БЕОГРАД,ПУ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" дана: 1
бодова: 8
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 Краљево, ОШ "Јово Курсула" дана: 1
бодова: 8
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Пожаревац дана: 1
бодова: 8
979

Школа керамике

Непосредно
25.11.2018. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
887

Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика

Електронски
25.11.2018. у 10:00 недеља: 4
бодова: 28
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 Нови Сад дана: 3
бодова: 22
631

КОМУНИКАЦИОНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У ОБЛАСТИ МУЗИЧКИХ И ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Непосредно
25.11.2018. у 11:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
877

Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику

Непосредно
25.11.2018. у 10:00 Ниш, Гимназија Светозар Марковић, Бранка Радичевића 1; Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2 дана: 3
бодова: 18
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
400

Пројектна настава

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 ОШ "Мирослав Антић" Оџаци дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
25.11.2018. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Ниш дана: 1
бодова: 8
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно",Призренска 37,Земун дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
25.11.2018. у 12:00 Хотел Гранд, Ђулум 2, Крупањ дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
25.11.2018. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика '' Соња Маринковић'' , Илије Бирчанина бр.70, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
993

Једна мала лопта може покренути свет

Непосредно
26.11.2018. у 09:00 Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
26.11.2018. у 13:00 ОШ "Бора Станковић", Паунова 19а, Београд дана: 1
бодова: 8
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
26.11.2018. у 11:00 ОШ "Радоје Домановић", Генерала Милојка Лешјанина 49а Ниш дана: 1
бодова: 8
908

Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање циљева

Непосредно
26.11.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 4 дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Непосредно
26.11.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 4 дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
26.11.2018. у 09:00 ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат дана: 2
бодова: 10
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
26.11.2018. у 13:00 Гимназија "Свети Кирило и Методије", Димитровград дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
26.11.2018. у 10:00 Ваљево, ОШ "Сестре Илић" дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
27.11.2018. у 11:00 ОШ "Војвода Пријезда", Сталаћ дана: 2
бодова: 16
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Непосредно
27.11.2018. у 13:30 ОШ "Свети Сава", Трг братства и јединства 22, Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
28.11.2018. у 11:00 ОШ "Угљаре", Угљаре бб, Косово поље дана: 1
бодова: 8
301

Примена напредног Excel-a у образовању

Непосредно
28.11.2018. у 12:00 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије дана: 2
бодова: 16
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
29.11.2018. у 09:00 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
29.11.2018. у 10:00 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
29.11.2018. у 12:00 ОШ „Проф. др Недељко Кошанин“ , Девићи дана: 2
бодова: 16
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
29.11.2018. у 11:00 ОШ ''Вук Караџић'', Кладница бб, Сјеница дана: 2
бодова: 16
717

Моја васпитна група је посебна (документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе)

Непосредно
29.11.2018. у 12:00 ПУ "Чика Јова Змај" Вождовац, Београд дана: 1
бодова: 8
438

Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави

Електронски
29.11.2018. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
30.11.2018. у 12:00 ОШ "Божидар Миљковић" ул. Горњи Присјан бб , Горњи Присјан дана: 3
бодова: 24
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
30.11.2018. у 10:00 Дом ученика средњих школа Београд-Радоја Домановића 27 дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
30.11.2018. у 14:00 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун дана: 2
бодова: 16
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
30.11.2018. у 10:00 МШ "Коста манојловић", Немањина 9, Земун дана: 1
бодова: 8
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
30.11.2018. у 10:00 Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја 54, Ваљево дана: 3
бодова: 24
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Непосредно
30.11.2018. у 17:00 Карловачка гимназија, Трг Б.Радичевића 2, Сремски Карловци дана: 3
бодова: 22
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
30.11.2018. у 12:00 ОШ "Вук Караџић", Моше Пијаде 6, Бор дана: 3
бодова: 24
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
30.11.2018. у 10:00 ОШ "Алекса Шантић", Гајдобра дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
30.11.2018. у 09:00 Економска школа, Ваљево, Даничићева 1 дана: 2
бодова: 16
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
30.11.2018. у 12:00 Качарево, ОШ Жарко Зрењанин, Херцеговачка 12 дана: 2
бодова: 16
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
30.11.2018. у 13:00 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска бб, Рума дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
30.11.2018. у 12:00 Машинско Саобраћајна школа, Др Драгише Мишовића 146, Чачак дана: 2
бодова: 16
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
30.11.2018. у 12:00 ОШ "Радивој Поповић" - Земун дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
30.11.2018. у 12:00 ОШ " Серво Михаљ" Падеј дана: 2
бодова: 16
506

Наставник – кључни фактор успешне наставе

Непосредно
30.11.2018. у 12:00 Средња школа у Бабушници, Омладинских бригада бб, Бабушница дана: 1
бодова: 8
316

Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака

Електронски
30.11.2018. у 00:00 недеља: 5
бодова: 24
438

Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави

Електронски
30.11.2018. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Непосредно
30.11.2018. у 09:00 ОШ "Јелица Миловановић" Кнеза Милоша 12, Сопот дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Милош Црњански" , Светозара Марковића 28, Иланџа дана: 2
бодова: 16
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Валентова 2, Хајдучица дана: 1
бодова: 8
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Ђорђе Малетић", Маршала Тита 1, Јасеново дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ОШ "Мићо Матовић" , Катићи , Ивањица дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Мирослав Мика Антић" , Душан Петровић Шане 11, Панчево дана: 2
бодова: 16
818

Савремени облици евалуације у настави хемије

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Олга Милошевић" Француска 4 11420 Смед. Паланка дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Душко Радовић", Томаса Едисона 3, Сремчица дана: 1
бодова: 8
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Рача дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
01.12.2018. у 11:00 Чачак, ОШ "Милица Павловић" дана: 1
бодова: 8
772

Прилика за свако дете – развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

Непосредно
01.12.2018. у 11:00 Сомбор, ПУ "Вера Гуцуња", Спортска ББ, објекат "Бубамара" дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Предшколска установа "Пава Сударски" Нови Бечеј дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Средња стручна школа, Косовска бр.8, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ Вук Караџић-Ћуприја дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Mилун Ивановић" Ушће, Милуна Ивановића бб дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Радица Ранковић", Трг првобораца 7, Лозовик дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Гимназија 9 мај, Јеронимова 18 дана: 1
бодова: 8
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ОШ ''Мика Митровић'', Војводе Степе 4, Богатић дана: 1
бодова: 8
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Алексиначки Рудник - Алексинац, ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб дана: 1
бодова: 8
968

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
503

Настава усмерена на ученика

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Средња школа "Светозар Милетић", Народних хероја 7, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Машинско електротехничка школа, Прибој дана: 2
бодова: 16
576

Студија случаја у иновативном наставном процесу

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 16
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ОШ "Краљ Петар I", Војводе Путника бр.1, Ниш дана: 1
бодова: 8
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Монтесори друштво Србије, ул. Нишка 44., Београд, Врачар дана: 2
бодова: 12
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Поручника Спасића и Машаре 13, Београд дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11.мај" Јагодина дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
610

„Богатији час за ученике и нас” – функционалне и мотивационе технике обраде наставних садржаја

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Милан Хаџић", Карађорђева 1, Војка дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Beograd, PU Decji dani дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", Краља Петра Првог 64, Свилајнац дана: 1
бодова: 8
173

Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемима

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Љубомир Аћимовић", Краља Милана 3, Обреновац дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Дом ученика средњих школа Сремска Митровица, Планинска бр.1 дана: 2
бодова: 16
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац, Неготин дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 ОШ "Душан Радовић", Ђердапска 45, Ниш дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Лозница, Основна школа "Анта Богићевић" дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Лозница дана: 1
бодова: 8
460

Ка ефикаснијем учењу – примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ПУ Монтесори звоно, Београд дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 ОШ "Иван Горан Ковачић" И.Г.Ковачића 14 Нишка Бања дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Нови Сад, Стојан Новаковић бб, вртић "Свитац" дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
01.12.2018. у 10:00 Средња школа Кладово дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Гимназија Креативно перо, Чакорска 3, Београд дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
01.12.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8