Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
23.09.2018. у 09:00 П.У. “Радосно детињство” Нови Сад, вртић “ Гуливер”, Б.Бркића 1А, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
23.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
23.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
694

Асоцијативно учење у функцији унапређивања еколошке свести у раду васпитача

Непосредно
23.09.2018. у 09:00 Дечја радост Панчево дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
23.09.2018. у 09:00 Краљево, ОШ "Јово Курсула" дана: 1
бодова: 8
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Непосредно
23.09.2018. у 10:00 Велико Ропотово дана: 1
бодова: 8
180

КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС

Непосредно
23.09.2018. у 09:00 Краљево,Рибница, ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.09.2018. у 11:00 ОШ ,,Браћа Новаков“, Силбаш, Краља Петра Првог 103 дана: 1
бодова: 8
335

ИНТЕРНЕТ И МИ У СИГУРНОЈ МРЕЖИ

Електронски
24.09.2018. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
321

МУЛТИМЕДИЈА КАО ПОКРЕТАЧ АКТИВНОГ УЧЕЊА

Електронски
24.09.2018. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
24.09.2018. у 09:00 ПУ "Врачар", Београд дана: 2
бодова: 16
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Непосредно
26.09.2018. у 09:30 Техничка школа Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
33

Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Непосредно
27.09.2018. у 11:00 Београд дана: 2
бодова: 16
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
27.09.2018. у 08:00 ОШ "Димитрије Прица", Доња Брњица, Приштина, Косовски округ дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
27.09.2018. у 12:00 ОШ"Петар Драпшин" Турије, Доситеја Обрадовића 2 дана: 1
бодова: 8
662

Растимо уз плес

Непосредно
28.09.2018. у 16:00 Нови Сад ,ПУ" Радосно детињство" , вртић "Гуливер" ,Бранимира Ћосића 1а дана: 3
бодова: 20
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
28.09.2018. у 12:00 ОШ "Владимир Петковић Дис" Радослава Љумовића 20, Велики Мокри Луг дана: 1
бодова: 8
439

еТвининиг за почетнике – први кораци

Непосредно
28.09.2018. у 09:00 Београд, Фондација Темпус, Руже Јовановић 27а дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
28.09.2018. у 11:00 ОШ" Вук Караџић" Ловћенац дана: 2
бодова: 16
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
28.09.2018. у 12:00 ОШ"Вук Караџић",Србобран, Хајдук Вељка бб дана: 1
бодова: 8
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Основна школа "Кизур Иштван", Ивана Зајца бр. 9, Суботица дана: 1
бодова: 8
460

Ка ефикаснијем учењу – примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Непосредно
29.09.2018. у 10:00 ПУ Монтесори звоно, Београд дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Нови Сад дана: 2
бодова: 16
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Нови Сад, вртић Свитац, у. Стојана Новаковић бб дана: 3
бодова: 24
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Непосредно
29.09.2018. у 10:00 Vrtić "Mali Naučnici" , Surčinska 76Z , Novi Beograd дана: 2
бодова: 13
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд Звездара дана: 2
бодова: 16
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд, ОШ "Владислав Рибникар" дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд, ОШ "Владислав Рибникар" дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд дана: 3
бодова: 24
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
29.09.2018. у 10:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
694

Асоцијативно учење у функцији унапређивања еколошке свести у раду васпитача

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Дечја радост Панчево дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Предшколска установа Лабуд Пејовић Бечеј дана: 3
бодова: 22
395

Искористи час

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Нови Кнежевац, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра 1. Карађорђевића 13 дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 ПУ "Дечја Радост" Лебане дана: 1
бодова: 8
271

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
271

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 3
бодова: 24
287

Ардуино и C++ програмирање

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Centar za stručno usavršavanje Kikinda дана: 2
бодова: 16
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
29.09.2018. у 10:00 Краљево дана: 1
бодова: 8
377

Креативна математика – моделовање

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 П.У. ,,Бамби" Бачка Топола дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Лешак дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
29.09.2018. у 11:00 ,,Угоститељско туристичка школа са домом ученика" Врњачка бања дана: 1
бодова: 8
579

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 2
бодова: 16
946

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
240

Моје здравље – моја одлука

Непосредно
29.09.2018. у 10:00 Београд дана: 1
бодова: 8
375

Кад је лака геометрија и мерење прија

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
828

Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
517

Од лутке до знања

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
277

Сазнај, запамти и оживи, будућност задиви – народна традиција у пракси

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
29.09.2018. у 09:30 ОШ Вук Караџић-Шилово дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Малца, Малца бб, Пантелеј, Ниш дана: 1
бодова: 8
246

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 ОШ "Свети Сава" дана: 2
бодова: 16
769

Наше јасле и вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Предшколска установа Наш вртић, улица Рајка Митића 14, Београд дана: 3
бодова: 22
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
29.09.2018. у 10:00 Установа за предшколско васпитање и образовање "Радост", Србобран дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
29.09.2018. у 14:00 OŠ "Jovan Dučić" дана: 1
бодова: 8
666

ДЕТЕ У ПРОГРАМУ И ГОВОРНИМ РАЗМЕНАМА

Непосредно
29.09.2018. у 09:00 Врбас, ПУ"Бошко Буха" дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
30.09.2018. у 09:00 ОШ Краљ Петра Првог Београд дана: 3
бодова: 22
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
30.09.2018. у 09:00 ПУ " 8. септембар", Димитровград дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
30.09.2018. у 10:00 Рашка дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
30.09.2018. у 09:00 ,,Угоститељско туристичка школа са домом ученика" Врњачка бања дана: 1
бодова: 8
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
30.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Непосредно
30.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
854

„На ком језику сањаш” – рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Непосредно
30.09.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
30.09.2018. у 08:00 ОШ Лепосавић - Лепосавић дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
30.09.2018. у 09:00 ОШ "Радоје Домановић" Ниш дана: 2
бодова: 16
647

Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и установе

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 3
бодова: 24
340

Парадокси Интернета

Електронски
01.10.2018. у 12:00 недеља: 4
бодова: 24
632

Креирање и модерација обука

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 36
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 38
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 37
156

Управљање тимовима

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 40
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 37
623

Језичка култура на интернету

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 37
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 32
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 40
636

Настава у облаку

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 34
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 30
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
844

Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима путем интегративне наставе

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 35
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 36
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 36
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
784

Дигитални атлас

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
01.10.2018. у 00:05 недеља: 4
бодова: 32
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
01.10.2018. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
01.10.2018. у 08:00 ОШ "Матија Губец", Таванкут, Марка Орешковића 12 а дана: 2
бодова: 16
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
01.10.2018. у 09:00 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
01.10.2018. у 09:00 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
03.10.2018. у 12:00 ОШ "Ђура Јакшић", Јелашница, Српских Просветитеља 7, дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
04.10.2018. у 12:00 ОШ "Јован Јовановић Змај, Србобран, Дожа Ђерђа 1 дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
04.10.2018. у 08:00 ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот дана: 2
бодова: 16
899

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
04.10.2018. у 12:00 Техничка школа, Југословенска 4, Железник, Београд дана: 1
бодова: 8
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
05.10.2018. у 11:00 Народна библиотека "Илија М Петровић" Пожаревац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
05.10.2018. у 10:00 Електротехничка школа „Мија Станимировић” дана: 1
бодова: 8
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 15
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Чока дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 ШОСО"Милан Петровић" са домом ученика, ул.Браће Рибникара 32, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Крагујевац, Центар за стручно усавршавање, Града Сирена15. дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 ПУ Срећколино, Шуматовачка 39а дана: 2
бодова: 16
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Регионални центар за таленте, Цара Душана 57, Земун дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Регионални центар за таленте, Цара Душана 57, Земун дана: 2
бодова: 16
62

Права детета у образовању

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Бате Бркића 1а, вртић "Гуливер" дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
389

„Сингапурска математика – од проблема до решења„

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" , Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
611

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" , Мајиловац дана: 1
бодова: 8
973

Музичка култура и модерне технологије

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот дана: 2
бодова: 16
972

МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
801

У свету природе и друштва

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Београд дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Основна музичка школа "Невена Поповић", Гроцка, Булевар револуције 19 дана: 2
бодова: 16
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
06.10.2018. у 08:00 ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот дана: 2
бодова: 16
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Мајиловац дана: 1
бодова: 8
269

Креативне радионице

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Основна школа Јован Цвијић, Смедерево дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 Основна школа Јован Поповић Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
06.10.2018. у 10:00 ОШ ''Јован Цвијић'' Смедерево дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
379

Математика у игри

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Саве Немањића 2 Крагујевац дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Београд дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд дана: 3
бодова: 24
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
06.10.2018. у 09:00 Лозница, Техничка школа дана: 1
бодова: 8
524

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Непосредно
07.10.2018. у 09:00 Горњи Милановац, Гимназија "Таковски устанак" дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
07.10.2018. у 09:00 Основна школа Стефан Дечански, Железник, Београд дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
08.10.2018. у 12:30 OŠ"Braća Baruh" дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
12.10.2018. у 11:00 Крагујевац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
12.10.2018. у 09:00 Прва Техничка школа дана: 1
бодова: 8
662

Растимо уз плес

Непосредно
12.10.2018. у 16:00 Звечан , ПУ " Лане" , Проте Стојана бб дана: 3
бодова: 20
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 ОШ "2.октобар", Главна 42, Николинци дана: 1
бодова: 8
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Пирот, ОШ "Свети Сава" дана: 1
бодова: 8
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 ОШ "Филип Кљајић - Фића", Чукарица, Београд дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Крагујевац дана: 1
бодова: 8
604

Функционална знања – пут ка успеху

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Смедерево, ОШ "Јован Цвијић" дана: 1
бодова: 8
809

Кроз експеримент до знања

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Смедерево, ОШ "Јован Цвијић" дана: 1
бодова: 8
524

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Каона, ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Oсновна школа "Вук Караџић", Трг Маршала Тита 1, Бајмок дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Основна школа "Владимир Роловић" Раковица, Омладинско шеталиште 5 дана: 2
бодова: 16
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 ПУ ЗВЕЗДАРА, Устаничка 194 а дана: 2
бодова: 16
191

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 ШОСО"Милан Петровић" са домом ученика, ул.Браће Рибникара 32, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Непосредно
13.10.2018. у 10:00 Азања дана: 2
бодова: 15
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Падинска Скела дана: 3
бодова: 24
456

Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Основна школа Вељко Влаховић Крушчић дана: 1
бодова: 8
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Музичка школа "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића - Вељка 45, Београд дана: 3
бодова: 24
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
13.10.2018. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
14.10.2018. у 10:00 Пирот, ОШ "Свети Сава" дана: 1
бодова: 8
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
15.10.2018. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
19.10.2018. у 09:00 ОШ "Душан Јерковић", Жарка Зрењанина 36, Банатски Карловац дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
19.10.2018. у 11:00 ОШ „Бранко Радичевић”, Габровац, Ниш дана: 3
бодова: 24
662

Растимо уз плес

Непосредно
19.10.2018. у 16:00 Ћићевац , ПУ Дечији вртић "Ћићевац" , Доситеја Обрадовића 3 дана: 3
бодова: 20
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Novi Sad дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ОШ Душан Вукасовић Диоген - Бечмен дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ОШ Вук Караџић-Ћуприја дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд дана: 3
бодова: 24
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Кула дана: 1
бодова: 8