Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
22.01.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
22.01.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
23.01.2021. у 09:00 Онлајн дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
23.01.2021. у 09:00 onlajn realizacija дана: 2
бодова: 16
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
23.01.2021. у 09:00 Обука ће се одржати онлајн дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
23.01.2021. у 10:00 Краљево, онлајн дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
23.01.2021. у 10:00 Шабац - онлајн дана: 1
бодова: 8
88

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Електронски
25.01.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 18
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
25.01.2021. у 09:00 Гимназија "Вук Караџић", Трстеник дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
833

Републички зимски семинар

Непосредно
29.01.2021. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
29.01.2021. у 13:00 Ниш, Угоститељско туристишка школа, Мајаковског 2 дана: 2
бодова: 16
290

Гимп слободан софтвер за обраду слика

Електронски
30.01.2021. у 09:00 недеља: 4
бодова: 24
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Непосредно
30.01.2021. у 09:00 ХР Центар, Ресавска 48. Београд дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
30.01.2021. у 09:00 onlajn realizacija дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
30.01.2021. у 10:00 Економска школа, Ужице дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
30.01.2021. у 09:00 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
30.01.2021. у 10:00 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
30.01.2021. у 11:00 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
30.01.2021. у 09:00 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
30.01.2021. у 10:00 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
30.01.2021. у 11:00 Семинар се одржава online применом Zoom образовне платформе дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
05.02.2021. у 09:00 Балетска школа "Димитрије Парлић" Жарка Зрењанина 25 Панчево дана: 2
бодова: 16
965

Хеуристичке методе у читању музичког дела

Непосредно
05.02.2021. у 09:00 ONLINE дана: 2
бодова: 16
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
06.02.2021. у 12:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар-онлине дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
06.02.2021. у 09:00 Ниш, Угоститељско туристишка школа, Мајаковског 2 дана: 2
бодова: 16
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
156

Управљање тимовима

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
636

Настава у облаку

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
784

Дигитални атлас

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
08.02.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
08.02.2021. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
13.02.2021. у 12:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар-онлине дана: 1
бодова: 8