Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
29.11.2020. у 09:00 ОШ „Николај Велимировић“, Владе Јовановића 52, Шабац дана: 3
бодова: 24
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
29.11.2020. у 09:00 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Јована Шербановића 10, Пожаревац дана: 3
бодова: 24
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
29.11.2020. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
29.11.2020. у 10:00 o line - Центар за стручно усавршавање дана: 1
бодова: 8
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
30.11.2020. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
296

Нова е-школа

Електронски
30.11.2020. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
306

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Електронски
30.11.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
1013

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Електронски
01.12.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
306

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Електронски
01.12.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
01.12.2020. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
01.12.2020. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
01.12.2020. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
323

О Мудлу путем Мудла – онлајн школа

Електронски
01.12.2020. у 08:00 недеља: 5
бодова: 40
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
02.12.2020. у 09:00 ОШ „Вук Караџић“, Моравска 2, Пожаревац дана: 3
бодова: 24
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
02.12.2020. у 09:00 ОШ "Свети Сава", Индустријска 6/20, Пожаревац дана: 3
бодова: 24
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
02.12.2020. у 12:00 Ловћенац дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
03.12.2020. у 09:00 ОШ ''Ратко Вукићевић'' , Ратка Вукићевића 5 , Ниш дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
03.12.2020. у 10:00 Лесковац, ОШ "Петар Тасић" дана: 1
бодова: 8
322

Научи да рукујеш мултимедијални уређајима и подешавањем система

Непосредно
03.12.2020. у 09:00 ОШ"Владислав Рибникар" , Врачар дана: 2
бодова: 16
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
03.12.2020. у 12:00 Средња школа "Свети Ахилије", Војводе Мишића 40, Ариље, дана: 3
бодова: 24
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Непосредно
04.12.2020. у 12:00 ОШ"Моша Пијаде", Жагубица дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
04.12.2020. у 12:00 OШ" Маршал Тито", Трг ослобођења 22, Падина дана: 2
бодова: 16
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
04.12.2020. у 09:00 Гимназија "Жарко Зрењанин" Палих бораца 9 Врбас дана: 2
бодова: 16
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
04.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
04.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
05.12.2020. у 10:00 ОШ "Рајко Михаиловић" Бањани дана: 1
бодова: 8
665

Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 ПУ"Наша младост", ул. Михајла Пупина бр.2, Лапово дана: 1
бодова: 8
665

Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 ПУ"Наша младост", ул. Михајла Пупина бр.2, Лапово дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 ОШ "Милан Хаџић" Војка дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 ОШ ''Јово Курсула'' , Доситејева 136 , Краљево дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
05.12.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 ОШ "8. октобар", Марка Орешковића 2, Власотинце дана: 1
бодова: 8
849

Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Непосредно
05.12.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Бајмок дана: 1
бодова: 8
856

Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Непосредно
05.12.2020. у 09:15 Платформа Зум дана: 1
бодова: 8
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
05.12.2020. у 09:15 Платформа Зум дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
05.12.2020. у 10:00 Шабац (on line) дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
05.12.2020. у 13:00 ОШ "Никола Тесла", Нови Бановци дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
05.12.2020. у 13:00 ОШ "Никола Тесла", Нови Бановци дана: 2
бодова: 16
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 Правно биротехничка школа Земун дана: 1
бодова: 8
593

Управљање и вођење образовне групе одраслих

Непосредно
05.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
06.12.2020. у 09:00 ОШ „9. октобар“, Змај Јовина 1, Прокупље дана: 3
бодова: 24
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
06.12.2020. у 09:00 ОШ „Милић Ракић Мирко", Ратка Павловића 150, Прокупље дана: 3
бодова: 24
485

Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Непосредно
06.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
07.12.2020. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Непосредно
07.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Непосредно
07.12.2020. у 10:00 Прва основна школа дана: 2
бодова: 16
36

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Електронски
07.12.2020. у 10:00 недеља: 5
бодова: 12
497

Мотивација у учењу одраслих

Непосредно
08.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
08.12.2020. у 08:00 ОШ "Стефан Дечански", Милана Мијалковића 11, Железник дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
08.12.2020. у 08:00 ОШ "Стефан Дечански", Милана Мијалковића 11, Железник дана: 1
бодова: 8
316

Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака

Електронски
08.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 24
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
09.12.2020. у 09:00 ОШ „Никодије Стојановић Татко", Орловића Павла 9, Прокупље дана: 3
бодова: 24
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
09.12.2020. у 09:00 ОШ „Ратко Павловић Ћићко“ , Милоша Обилића 19, Прокупље дана: 3
бодова: 24
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
09.12.2020. у 10:00 Гимназија ''Вељко Петровић'' , Сомбор дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
09.12.2020. у 13:00 OШ" Бранко Радичевић", Васе Пелагића 60, Оџаци дана: 2
бодова: 16
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Непосредно
09.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
632

Креирање и модерација обука

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
156

Управљање тимовима

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
636

Настава у облаку

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
784

Дигитални атлас

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
10.12.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Непосредно
10.12.2020. у 09:00 Onlajn дана: 2
бодова: 16
148

Сви наши идентитети

Непосредно
10.12.2020. у 12:00 онлајн дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
11.12.2020. у 13:00 OШ" Милан Хаџић", Карађорђева 1, Војка дана: 2
бодова: 16
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
12.12.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
12.12.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
12.12.2020. у 09:00 Основна школа "Драгиша Михаиловић", Радована Мићовића 67, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
12.12.2020. у 09:00 ОШ "Јосиф Маринковић" Нови Бечеј дана: 2
бодова: 16
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
12.12.2020. у 10:00 OШ "Душан Радовић", Занатлијска бб, Пирот дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
12.12.2020. у 09:00 ОШ "Краљ А. Карађорђевић" Прњавор дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
12.12.2020. у 09:00 ОШ ''Чибуковачки партизани'' , Карађорђева 108 , Краљево дана: 2
бодова: 16
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
13.12.2020. у 09:00 Балетска школа, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
427

Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави

Електронски
14.12.2020. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
323

О Мудлу путем Мудла – онлајн школа

Електронски
14.12.2020. у 08:00 недеља: 5
бодова: 40
296

Нова е-школа

Електронски
14.12.2020. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
17.12.2020. у 13:00 OШ" Доситеј Обрадовић", Змај Јовина 59, Ириг дана: 2
бодова: 16
7

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Непосредно
20.12.2020. у 09:00 Платформа Зум дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
22.12.2020. у 09:00 OШ " Слободан Славковић", Грчка 31, Стари Бановци дана: 2
бодова: 16
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
23.12.2020. у 09:00 ОМШ "Стеван Христић" , Младеновац дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
24.12.2020. у 10:00 Путинци, ОШ "Доситеј Обрадовић" дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
27.12.2020. у 10:00 ОШ "8. Септембар" Пирот дана: 2
бодова: 16