Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
16.04.2021. у 14:00 Online Ниш дана: 1
бодова: 8
911

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Непосредно
16.04.2021. у 10:00 online, ZOOM платформа дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
16.04.2021. у 09:00 ОШ "Абдула Крашница" Миратовац дана: 2
бодова: 16
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
16.04.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 28
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
16.04.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 28
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
16.04.2021. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Вражогрнац дана: 2
бодова: 16
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Beograd online дана: 2
бодова: 16
319

Мобилни свет наставе

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а дана: 1
бодова: 8
7

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Платформа Зум дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 2
бодова: 16
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Online дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 ОШ "Рада Шубакић" Гружа дана: 1
бодова: 8
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Основна школа "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72, Београд, Онлајн преко Зум платформе дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац - online - zoom дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Путем интернета дана: 1
бодова: 8
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
17.04.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 28
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
17.04.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 28
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
17.04.2021. у 09:30 Средња техничка школа " Михајло Пупин", Лазе Костића 14, Кула дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
17.04.2021. у 09:30 Средња школа " Ђорђе Натошевић", Инђија, Трг слободе 2, Инђија дана: 2
бодова: 16
946

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 ПУ``Наша радост``, улица : Антона Ашкерца број 3 , Суботица дана: 2
бодова: 16
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Обука се одржава онлајн дана: 1
бодова: 8
621

„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада„

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Обука се одржава онлајн дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Обука се одржава онлајн дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 Нови Сад, ЗООМ платформа дана: 1
бодова: 8
655

Дете у саобраћају

Непосредно
17.04.2021. у 08:00 ПУ "Гимназион" - РЈ "Југ" Војводе Степе 79 Чачак дана: 3
бодова: 24
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Непосредно
17.04.2021. у 09:00 on line Шабац дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
17.04.2021. у 10:00 17.04. онлајн дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
18.04.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
946

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
18.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
18.04.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 28
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
18.04.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 28
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
18.04.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 28
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Електронски
18.04.2021. у 09:00 недеља: 4
бодова: 30
787

Екологиши се

Непосредно
18.04.2021. у 10:00 Обука се одржава онлајн дана: 1
бодова: 8
965

Хеуристичке методе у читању музичког дела

Непосредно
18.04.2021. у 09:00 Beograd дана: 2
бодова: 16
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 30
784

Дигитални атлас

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 37
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 30
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 40
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 38
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 37
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
630

Интернет учионица

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
636

Настава у облаку

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 34
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
156

Управљање тимовима

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 40
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 5
бодова: 36
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
19.04.2021. у 00:01 недеља: 4
бодова: 32
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
19.04.2021. у 17:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
19.04.2021. у 10:00 Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7 дана: 1
бодова: 8
946

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
19.04.2021. у 13:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
19.04.2021. у 09:00 ОШ" Вук Караџић" Адашевци дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Непосредно
19.04.2021. у 12:00 Удружење просветних радника Аранђеловца - online дана: 1
бодова: 8
946

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
20.04.2021. у 12:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Непосредно
20.04.2021. у 12:00 Удружење просветних радника Аранђеловца - online дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Непосредно
21.04.2021. у 12:00 Удружење просветних радника Аранђеловца - online дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
22.04.2021. у 10:00 ОШ "Учитељ Таса" дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
23.04.2021. у 10:30 ОШ "Жарко Зрењанин", Банатско Ново Село дана: 1
бодова: 8
638

Наставник – креатор свог онлајн окружења

Непосредно
23.04.2021. у 13:00 ОШ "Милунка Савић" Витановац дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
23.04.2021. у 10:00 Краљево, онлајн дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
23.04.2021. у 10:00 ОШ "Стефан Немања" Ниш, Ул. Косовске девојке бб дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.04.2021. у 12:00 ОШ " Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.04.2021. у 12:00 Економско трговинска школа Пожаревац Јована Шербановића 6 дана: 2
бодова: 16
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
23.04.2021. у 12:00 Средња школа "Свети Ахилије", Војводе Мишића 40, Ариље, дана: 3
бодова: 24
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 ПУ "Лане" Кучево дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
24.04.2021. у 12:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице-online ZOOM дана: 1
бодова: 8
269

Креативне радионице

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Основна школа Херој Радмила Шишковић Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Економско-трговинска школа " Доситеј Обрадовић", Вука Караџића 2, Алибунар дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Средња стручна школа, Улица маршала Тита 107, Црвенка дана: 2
бодова: 16
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
24.04.2021. у 12:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице-online семинар (GOOGLE MEET) дана: 1
бодова: 8
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Регионални центар Крагујевац дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Онлајн дана: 1
бодова: 8
43

Насиље у школи – примети и пријави

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 ШООО"Ђуро Салај" дана: 2
бодова: 16
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 Средња пословно менаџерска школа, Мајке Југовића 4 Крушевац дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
375

Кад је лака геометрија и мерење прија

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
972

МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
517

Од лутке до знања

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 2
бодова: 16
596

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
240

Моје здравље – моја одлука

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
828

Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 2
бодова: 16
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
24.04.2021. у 09:30 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 2
бодова: 16
584

Технике учења

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Средња школа "Свети Сава", Карађорђа Петровића 240, Бујановац, Онлајн преко Зум платформе дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
24.04.2021. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Угоститељско-туристичка школа Београд дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Техничка школа, ул.Карађорђева 52, Књажевац дана: 1
бодова: 8
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Непосредно
24.04.2021. у 09:00 24.04.2021. дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Гимназија "Јан Колар", Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
645

Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси

Непосредно
24.04.2021. у 10:00 Кулпин, ОШ "Јан Амос Коменски" дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
25.04.2021. у 09:00 Online Ниш дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
25.04.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
25.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
963

Учитељи у свету линија, боја и облика

Непосредно
25.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
380

Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Непосредно
25.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Непосредно
25.04.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
25.04.2021. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Кладница дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
25.04.2021. у 10:00 Кулпин, ОШ "Јан Амос Коменски" дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
26.04.2021. у 15:00 Ужички центар за права детета - онлајн дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
26.04.2021. у 14:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
27.04.2021. у 16:00 ОШ "Свети Сава" Владичин Хан дана: 1
бодова: 8
677

Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије

Непосредно
27.04.2021. у 18:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 16
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
27.04.2021. у 13:00 Београд дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
28.04.2021. у 09:00 ОШ “Јован Јовановић Змај", Обреновац дана: 3
бодова: 24
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
28.04.2021. у 16:00 ОШ "Свети Сава" Владичин Хан дана: 1
бодова: 8
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
29.04.2021. у 13:00 Београд дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 Школа за дизајн ,,Богдан Шупут" Нови Сад дана: 2
бодова: 16
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
08.05.2021. у 09:30 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
08.05.2021. у 10:00 Угоститељско-туристичка школа Београд дана: 1
бодова: 8
333

Дигитално доба: Како се снаћи у свету Интернета?!

Електронски
10.05.2021. у 12:00 недеља: 4
бодова: 32
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
13.05.2021. у 11:00 ЕТШ "Паја Маргановић" Панчево дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
15.05.2021. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 ОШ Петар Тасић ул.Влајкова24 Лесковац дана: 1
бодова: 8