Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења

дана:
бодова: 0