Развој самопоуздања и вештина комуникације

Каталошки број програма: 140  

Не

Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, vgimnazija@eunet.rs, 0113236367, , 0113344090

Борка Поповић, borka.popovic@vbeogradska.edu.rs, 0113236367, 062295213, 0113344090

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназија;

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназија;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Усвајање знања о техникама ефикасне комуникације и развој социјалних компетенција за сарадњу.

Развијање компетенција за асертивну комуникацију. Развој комуникацијских и социјалних вештина. Планирање и имплементација стечених знања и вештина у раду са ученицима, сарадницима и родитељима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програм семинара, циљеви програмаУпознавање са основним стиловима комуникацијеИскривљена уверења која ометају асертивно понашањеУлоге које ометају асертивно понашањеТипови асертивне комуникацијеМанипулација и технике за избегавање манипулацијеАсертивна критика- упућивање и прихватањеПлан и припрема активности за реализацију након семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1400,00 (нето); цена укључује штампани материјал за полазнике и израду сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бошко Буха",21. дивизије 31,Ивање Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 25 3.86
2 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно",Призренска 37,Земун Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.82

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.84