Функционална знања – пут ка успеху

Каталошки број програма: 604  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Биљана Тодоровић, ОШ Бранко Радичевић, Лугавчина; Биљана Животић, ОШ„Бата Булић, Петровац на Млави; Маја Оклобџија Слијепчевић, Техничка школа Смедерево

Биљана Тодоровић, ОШ„Бранко Радичевић, Лугавчина; Биљана Животић, ОШ Бата Булић, Петровац на Млави; Маја Оклобџија Слијепчевић, Техничка школа Смедерево; Драгана Живковић Скокић, ОШ Радица Ранковић, Лозовик

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање процеса учења подизањем компетенција наставника за развијање функционалних знања ученика, повезивањем различитих садржаја унутар једног или више предмета и креирањем функционалних задатака.

Оснаживање наставника у процесу самовредновања сопствених компентенција за поучавање ученика функционалним знањима; Развијање свести о важности развијања функционалних знања ученика и ученичких компетенција као предуслова за целоживотно учење. Подизање компетенција наставника за коришћење интердисциплинарног приступа настави Интеграција различитих предмета у циљу развијања функционалних знања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод у програм обуке Полазне тачке за добро испланирану и организовану наставу Интердисциплинарни приступ наставном процесу – Међупредметна повезаност садржаја Функционални задаци Креирање функционалних задатака за интегрисане садржаје два или више предмета Осврт на кључне тачке учења и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику