Функционална знања – пут ка успеху

Каталошки број програма: 604  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Биљана Тодоровић, , ОШ„Бранко Радичевић„, Лугавчина; Биљана Животић, , ОШ„Бата Булић„ Петровац на Млави ; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево;

Биљана Тодоровић, , ОШ„Бранко Радичевић„, Лугавчина; Биљана Животић, , ОШ„Бата Булић„ Петровац на Млави ; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево; Драгана Живковић Скокић, , ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање процеса учења подизањем компетенција наставника за развијање функционалних знања ученика, повезивањем различитихсадржаја унутар једног или више предметаи креирањем функционалних задатака.

Оснаживање наставника у процесу самовредновања сопствених компентенција за поучавање ученика функционалним знањима; Развијање свести о важности развијања функционалних знања ученика и ученичких компетенција као предуслова за целоживотно учење. Подизање компетенција наставника за коришћење интердисциплинарног приступа настави Интеграција различитих предмета у циљу развијања функционалних знања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програм обукеПолазне тачке за добро испланирану и организовану наставуИнтердисциплинарни приступ наставном процесу – Међупредметна повезаност садржајаФункционални задаци Креирање функционалних задатака за интегрисане садржаје два или више предметаОсврт на кључне тачке учења и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.