Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Каталошки број програма: 120  

Не

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију, Рајкаод Расине 11,11000 Београд, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 06580177004,

Дивна Димитријевић, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 0658017004,

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња”

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња”; Јелена Динић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Бановић Страхиња”

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање начина за решавање конфликата и превазилажење неспоразума у коме се трећа, неутрална страна појављује у улози медијатора. Унапређивање процеса комуникације између вршњака, страна које су у конфликту, односно сукобу.

Оспособљавање наставника за самосталну примену медијације међу вршњачким конфликтима, као и превенцију настанка сукоба. Упознавање са применом основних начела медијације међу ученицима. Вршњачка медијација помаже наставницима, ученицима, родитељима да сагледају проблеме које имају, открију разлоге због којих долази до конфликта, схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација, да мирно живе без обзира на међусобне разлике. Унапређивање начина да се конфликту приђе на конструктиван начин и да се дође до заједничког решења у коме све стране у сукобу добијају. Оспособљавање наставника може да: 1. Омогући странама у сукобу да чују једна другу 2. Покуша да пронађе решење конфликта 3. Контролише процес и ток медијације

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан медијација 2. дан невербална комуникација, активно слушање

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ" Бановић Страхиња", Кнеза Вишеслава 15, Београд Дивна Димитријевић, Јелена Динић 29 3.98
2 OШ" Бановић Страхиња", Кнеза Вишеслава 15, Београд Дивна Димитријевић, Јелена Динић 20 3.99
3 ОШ " Уједињене нације", Борова 8, Београд Дивна Димитријевић, Јелена Динић 20 3.98
4 ОШ " Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд Дивна Димитријевић, Јелена Динић 28 3.97
5 ОШ " Бранко Радичевић", 10.октобра 10, Велика Моштаница Дивна Димитријевић, Јелена Динић 19 3.96
6 Правно пословна школа, Светогорска 48, Београд Дивна Димитријевић, Јелена Динић 27 3.99
7 ОШ " Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Београд Дивна Димитријевић, Јелена Динић 28 3.79
8 ОШ " Живан Маричић" Жича, Краљево Дивна Димитријевић, Јелена Динић 26 4
9 ОШ " Јосиф Панчић", Позешка 52 Дивна Димитријевић, Јелена Динић 29 3.97

Укупно учесника: 226 | Просечна оцена: 3.96