Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Каталошки број програма: 736  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759, , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114120434, 0641475865,

Виолета Стрелец, /, П У "Моје чедо"; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , Основна школа „Милан Ракић„ и пу "Наше чедо"; Весна Јањевић Поповић, школски психолог педагог , о ш „20.октобар„;

Виолета Стрелец, /, П У "Моје чедо"; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , Основна школа „Милан Ракић„ и пу "Наше чедо"; Весна Јањевић Поповић, школски психолог педагог , о ш „20.октобар„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање непосредног рада васпитача и стручних сарадника са децом и родитељима кроз увођење елемената принципа Ређо педагогије у вртић

Упознавање са теоријским и културним контекстом настајања и савременог функционисања вртића Ређо Емилија; Оснаживање васпитача за активнију улогу у креирању сопствене улоге у односу на дете/децу по принципима Ређо Емилије Мења формалну улогу документације у Установи у документовање пројектног рада као извор заједничког учења деце и одраслих по принципу Ређо Емилије. Упознавање са искуствима примене модела вртића "Ређо Емилија" у нашим условима

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данОсновне карактеристике вртића „Ређо ЕмилијапаузаПринципи "Ређо педагогије"паузаСлика о детету паузаОрганизација живота и рада у вртићима Ређо Емилија - међународна и београдска искуства2. данПрирода учења предшколског детета- окружење као суиграч и „трећи васпитач„; улога васпитачапаузаSprechende Wende (Зидови који говоре) документација –како учинити процес учења деце видљивим за децпаузаSprechende Wende (Зидови који говоре) документација –како учинити процес учења деце видљивим паузаПлан заједничких активности ;пролазак кроз материјал; евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

5000 динара по учеснику; за групу од 30 учесника 120000 динара Укључено: текстуални радни материјал, избор и превод шире литературе, трошкови организације и припреме семинара; хонорари за ауторе и реализаторе семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд Виолета Стрелец, Марина Бунчић 30 3.73
2 Предшколска установа "Наше чедо", Дубровачка 30, Земун - Београд Виолета Стрелец, Марина Бунчић 27 3.97
3 Београд, ПУ "Врачар", Војводе Драгомира 11, Дечији вртић "Мића и Аћим" Виолета Стрелец, Марина Бунчић 30 3.87
4 Предшколска установа "Моје чедо" Дубровачка 30, Земун Виолета Стрелец, Марина Бунчић 16 3.56
5 Предшколска установа "Моје чедо" Дубровачка 30, Земун Виолета Стрелец, Марина Бунчић 29 3.84
6 Предшколска установа "Наше чедо", Бежанијска 18, Земун Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић 14 3.86
7 Предшколска установа Сурчин, Ул. Братства и јединства бр.2, Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић 30 3.95
8 ПУ "Наше чедо" Земуна Виолета Стрелец, Весна Јањевић Поповић 17 3.93

Укупно учесника: 193 | Просечна оцена: 3.84