Напредне технике у креирању 3D дигиталних прототипова у машинству

Каталошки број програма: 917  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380,

Драган Пршић, prsic.d@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0641566449,

Небојша Здравковић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Горан Марковић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву ;

Небојша Здравковић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Горан Марковић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву ; Горан Бошковић, Мастер инжењер машинства, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву ;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је подизање професионалних компетенција наставника стручних предмета у средњим стручним школама за употребу рачунара у креирању дигиталних прототипова производа сложених облика.

Упознавање полазника са концептима генерисања запреминских дигиталних модела машинских делова и склопова; упознавање и усвајање специфичних софтверских апликација и алата за генерисање модела машинских делова сложеног облика у оквиру скулпторског концепта (енг. Sculpt modelling); упознавање и усвајање специфичних софтверских апликација и алата за генерисање модела машинских делова сложеног облика у оквиру концепта слободног обликовања (енг. Freeform modelling).

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данКонцепти генерисања запреминских дигиталних модела.Параметарско запреминско моделирање сложених облика. Параметарско површинско моделирање сложених облика – скулпторски приступ.Слободно површинско моделирање сложених облика – техника слободног обликовања.Провера стеченог знања и евалуација обуке.

20

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 дин са ПДВ-ом. Спецификација цене: надокнада реализаторима програма 50%, надокнада организатору за коришћење простора и опреме за реализацију програма 30%, трошкови радног материјала за учеснике 10%, трошкови освежења 10%.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет за нашинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево Небојша Здравковић 11 4

Укупно учесника: 11 | Просечна оцена: 4