Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Каталошки број програма: 20  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555, , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Сања Живковић, Дефектолог – дипл. спец. педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању;

Сања Живковић, Дефектолог – дипл. спец. педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање нивоа знања и обавештености наставника о проблему насиља у школама са освртом на електронско насиље и утицај медија на развој и понашање деце уз упознавање наставника са превентивним стратегијама вршњачког насиља.

Испитивање перцепције наставника о појму, типовима и карактеристикама вршњачког насиља, о специфичностима електронског насиља, као и о утицају медија на развој и понашање деце и младих. Уочавање разлика и сличности учесника у вршњачком насиљу (жртва, насилник, посматрач) код свих облика вршњачког насиља. Информисање наставника о факторима ризика, распрострањености и последицама вршњачког насиља. Оспособљавање наставника за препознавање насиља, са освртом на електронско насиље имајући у виду анонимност и велики број учесника у овом облику насиља. Указивање на пожељне облике реаговања са акцентом на примарну превенцију.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Представљање програма обуке и учесника обуке2. Карактеристике насиља и дефиниција вршњачког насиља3. Облици насилног понашања4. Електронско насиље – насиље савременог доба 5. Зашто су нека деца насилна и ризични фактори у настанку насилног понашања код деце и младих6. Учесници у електронском и традиционалним облицима насиља – сличности и разлике7. Последице и распрострањеност вршњачког насиља8. Превенција, мере и активности наставника 9. Евалуација и препоруке 10. Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 29 3.88
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак Сања Живковић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.95
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 12 3.97
4 ОШ "Драгомир Трајковић" Жбевац, Жбевац бб Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 24 3.91
5 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 24 3.95
6 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 23 3.96
7 ОШ "Бранко Радичевић", Вука Караџића 1, Брестовац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 26 3.92

Укупно учесника: 168 | Просечна оцена: 3.93