„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Каталошки број програма: 171  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„;

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Милка Михаиловић, Дипломирани школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Љиљана Здравковић, Магистар науке стратегијског менаџмента, УНИКА осигурање; Милица Велимировић, Дипломирани клинички психолог, Зрењанинска гимназија ; Сузана Станковић Илић, Дипломирани психолог, ОШ „Васа Пелагић„;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација

-Сензибилизација учесника за повећање одговорности при избору начина комуникације, јачањем свести о утицају стила комуникације на развој, учење и понашање ученика и целокупну школску климу -Унапређивање знања о ефектима различитих васпитних и комуникацијских приступа, у правцу избора стила који је развојно подстицајан -Унапређивање комуникацијских вештина овладавањем делотворним техникама за подстицање сарадње, развијање односа уважавања, пружање подршке и конструктивно решавање проблема -Размена, преиспитивање и корекција сопствених васпитних ставова и комуникацијских навика у интересу унапређивања васпитне улоге -Јачање мотивације за континуиран рад на развијању квалитетне комуникације и сарадње међу свим актерима у школској средини

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Основна полазишта и циљеви Умећа комуникације; Почетна групна интеграцијапауза2.Однос између наставника и ученика-сложено поље комуникације 3.Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације са ученицима пауза4.Понашања ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо? Разлика између тзв.Ти-порука и Ја-порукапауза5. Ја-поруке - структура, услови за примену и ефектиРезиме дана :,,…како да говоримо да би ученици хтели да нас чују…„2. данУводна добро-јутарња комуникација; Поглед уназад и унапред6. Ја-поруке у функцији позивања на сарадњупауза7. Проблеми ученика: Како реагујемо? (технике подршке)пауза8. Разумевање и емпатија наставника у функцији подршке ученику и развоја саосећајности код ученикапауза9. Адекватно и неадекватно реаговање на проблеме ученикаРезиме дана: ,,… и како да слушамо да би ученици хтели да разговарају са нама…„3. дан10. Зоне проблема у школској праксипауза11. Неслагања, конфликти и начини поступања. Сараднички приступ као стил избора у решавању проблемапауза12. Доприс конструктивног решавања проблема стварању сигурне и подстицајне средине за развој и учењепаузаЗавршница: „Под утицајем обуке у свом даљем раду и комуникацији настојаћу да..."

30

дана: 3
бодова: 20

Цена тродневног семинара по учеснику је 5 800 динара. Укључује радне материјале (семинарски прилози у форми штампаног приручника за сваког учесника), потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара водитеља, путне и смештајне трошкове за водитеље, накнадне трошкове у фази праћења примене, као и остале припадајуће трошкове УГ „Тима Психокод„. Не укључује освежење. Цена за школу је у зависности од броја учесника, уз могућност до три гратис учешћа на максималан број учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранко Радичевић"- Брестовац (Лесковац) Ирена Лободок Штулић, Сузана Станковић Илић 30 3.82
2 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6 Милка Михаиловић, Сузана Станковић Илић 28 3.94
3 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 12 3.94
4 Техничка школа са домом ученика Апатин, ул. Пригревачка 72, Апатин Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 26 3.85
5 Десета Гимназија „Михајло Пупин”, Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 24 3.89
6 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6 Милка Михаиловић, Сузана Станковић Илић 9 3.94
7 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.93
8 Савремена гимназија, Београд, Масарикова 5 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 30 3.74
9 УГ,,Тим Психокод", Београд, Краља Милутина 46/VII Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 19 3.97
10 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб, Ниш Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 23 3.91
11 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 3.97
12 УГ ,,Тим Психокод", Београд, Краља Милутина 46 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 13 3.98
13 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 14 4
14 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 25 3.96
15 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 8 4

Укупно учесника: 301 | Просечна оцена: 3.92