Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Каталошки број програма: 339  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Предраг Стевановић, Професор, ОШ „Бошко Ђуричић„; Ивица Лазаревић, , Академија Филиповић; Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић доо, ;

Предраг Стевановић, Професор, ОШ „Бошко Ђуричић„; Ивица Лазаревић, , Академија Филиповић; Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић доо, ; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, Металка Мајур; Александар Дашић, Мастер професор технике и информатике, Zuhlke Engineering d.o.o. ; Дејан Алексић, доктор техничких наука, Железничка техничка школа;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду; • Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информа. технологија

Подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; • Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; • Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; • Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМултимедијални наставни сарджаји Методика примене мултимедија у наставиИнтернетПауза за ручакG mail Google дискGoogle документи Google презентација2. дан Пројекат израде мултимедијалног наставног садржаја Платформа Slide Share Примена екстерних уређаја – пројектор Интерактивне табле у настави Коришћење интерактивне табле3. данПрограмски пакет MozzaBookE-портфолио наставника Школски сајт Електронска библиотека Дигитални филм у настави Интерактивни квиз у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 5.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Бранко Радичевић”, Габровац, Ниш Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 30 3.9
2 ОШ "Кирило Савић" , Кирила Савића бб , Ивањица Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.88
3 Машинска школа "Радоје Дакић" Раковица Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 20 3.91
4 ОШ "Милан Благојевић" , 4. Децембар 35, Лучани Предраг Стевановић, Дона Стевановић 26 3.84
5 ОШ "Божидар Миљковић" ул. Горњи Присјан бб , Горњи Присјан Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 21 3.98
6 ОШ ''Олга Милутиновић'', Годачица, Краљево Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 19 3.96
7 ОШ "3. октобар" Бор Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 30 3.89
8 ОШ "Георги Димитров" ул. Иво Лоле Рибара бб, Босилеград Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.91
9 ОШ "Бранко Радичевић" Бољевци Сурчин Братислав Филиповић, Александар Дашић 25 3.8
10 Гимназија "Вук Караџић" Лозница Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 20 3.96
11 Машинска школа "Радоје Дакић" Раковица Ивица Лазаревић, Александар Дашић 22 3.75
12 ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 29 3.91
13 ОШ "Чех Карољ", Ада Ивица Лазаревић, Александар Дашић 20 3.93
14 ОШ "Иван Милутиновић" , Вишњица, Палилула Предраг Стевановић, Дона Стевановић 23 3.93
15 ОШ "Иван Гундулић" , Нови Београд Братислав Филиповић, Александар Дашић 30 3.87
16 ОШ " Али Бекташи" - Несалце бб , Бујановац Братислав Филиповић, Александар Дашић 26 3.87
17 Предшколска установа "Буцко" Соко Бања Предраг Стевановић, Дона Стевановић 24 3.99
18 ОШ "Георги Димитров" ул. Иво Лоле Рибара бб, Босилеград Братислав Филиповић, Александар Дашић 30 3.92
19 ОШ ''Лела Поповић'' Миљковац - Црвени крст (Ниш) Братислав Филиповић, Александар Дашић 20 3.88
20 ОШ "Горачићи", Горачићи Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 18 3.7
21 Гимназија " Скендербегу" ул. 15. Новембра бр. 100 Предраг Стевановић, Ивица Лазаревић 30 3.84
22 ОШ "Вук Караџић" , Железничка 14 б , Прешево Братислав Филиповић, Александар Дашић 22 3.91
23 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 26 3.9
24 ОШ "Стана Бачанин" Лешак Братислав Филиповић, Александар Дашић 30 3.95
25 ШОСО "Браћа Стаменковић" Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 23 3.94
26 ШОС "Вожд", Булевар ослобођења 219, Вождовац, Београд Дона Стевановић, Александар Дашић 22 3.89
27 ОШ "Вожд Карађорђе", Јаково, Сурчин, Београд Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 24 3.96
28 ОШ " Моше Пијаде " , Жагубица Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 28 3.91
29 Осма београдска гимназија, Ул. Грчића Миленка бр. 71, Вождовац, Београд Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 24 3.9
30 XII београдска гимназија, Војводе Степе бр. 82 Вождовац, Београд Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 24 3.86
31 Гимназија, Ратка Павловића 20, Прокупље Ивица Лазаревић, Александар Дашић 19 3.87
32 Гимназија, Ратка Павловића 20, Прокупље Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 19 3.86
33 "Гимназија" Рашка Дона Стевановић, Александар Дашић 30 3.78
34 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.93
35 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд Братислав Филиповић, Александар Дашић 30 3.78
36 СТШ "Прешево" , ул. 15. новембра бр.102 , Прешево Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.89
37 ОШ "Доситеј Обрадовић", Фаркаждин Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 19 3.71
38 ОШ " Душан Јерковић Уча" , Шимановци Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.93
39 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац Предраг Стевановић, Дона Стевановић 25 3.91
40 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац Братислав Филиповић, Александар Дашић 18 3.87
41 ОШ "Марко Орешковић" Нови Београд Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.92
42 ОШ "Жарко Зрењанин Уча", Надаљ Дона Стевановић, Александар Дашић 20 3.94
43 ОШ "Краљица Марија", Београд (Палилула) Дона Стевановић, Александар Дашић 30 3.95
44 ОШ "Стеван Филиповић" , Дивци Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 25 3.93
45 СШ"Ђорђе Натошевић" Инђија Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 21 3.81
46 ОШ "Јован Поповић" Инђија Дона Стевановић, Александар Дашић 21 3.7
47 ПУ "Лане" , Кучево Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 25 3.94
48 ОШ " Бранко Радичевић " Велико Средиште Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 29 3.92
49 Средња школа "Свети Трифун" Александровац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.88
50 Средња школа "Свети Трифун" Александровац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 16 3.56
51 ОШ "Предраг Кожић", Дубовац- Ковин Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 18 3.94
52 Средња школа "Вук Караџић" , Љубовија Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 28 3.88
53 Трговачка школа,Стари Град Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 22 3.81
54 Трговачка школа,Стари Град Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.83
55 Девета гимнзија "Михаило Петровић Алас", Нови Београд Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 18 3.9
56 OШ "Мићо Матовић", Катићи - Ивањица Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 23 3.88
57 ОМШ "Владимир Ђорђевић" , Јагодина Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 30 3.76
58 ОШ "Васа Пелагић" Котеж Дона Стевановић, Александар Дашић 21 3.95
59 ОШ "Васа Пелагић", Котеж Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 27 3.97
60 Железничка Техничка школа, Палилула Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.91
61 Школа примењених уметности , Шабац Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.81
62 Tрговачка школа , Стари град Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 30 3.66
63 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 17 3.94
64 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран Дона Стевановић, Александар Дашић 22 3.97
65 ОШ " Иво Лола Рибар" - Александровац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.95
66 ОШ " Иво Лола Рибар" - Александровац Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 28 3.99
67 ОШ " Иво Лола Рибар" - Александровац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 17 3.91
68 ОШ " Аца Алексић"- Александровац Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 30 3.98
69 ОШ " Аца Алексић"- Александровац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.8
70 ОШ " Аца Алексић"- Александровац Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 22 3.97
71 ОШ " Слободан Бајић Паја " Пећинци Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 28 3.92
72 Гимназија "Вук Караџић", Трстеник Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 20 3.88
73 ОШ"Петар Кочић" , Земун Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 28 0
74 ОШ"Петар Кочић" , Земун Дона Стевановић, Александар Дашић 15 0
75 OШ "Кижур Иштван" Суботица Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 16 0
76 ОШ "Рада Миљковић" Јагодина Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 41 0
77 "Гимназија" Косовска Каменица Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 29 3.96
78 Гимназија Босилеград Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 15 3.97
79 Гимназија Параћин, Бранка Крсмановића бб, Параћин Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 27 0
80 Средња школа "Младост" , Петровац на Млави Предраг Стевановић, Дона Стевановић 32 3.72
81 ОШ "Вук Караџић" Шилово Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 30 3.8
82 Политехника школа за нове технологије Предраг Стевановић, Дона Стевановић 29 3.94
83 ОШ "Доситеј Обрадовић" Ивица Лазаревић, Дона Стевановић 26 3.89
84 ОШ "Петар Петровић Његош" Горње Кусце Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 20 3.93
85 ОШ "Петар Петровић Његош" Горње Кусце Ивица Лазаревић, Александар Дашић 21 3.87
86 Гимназија "Гњилане" Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 26 4
87 ОШ "Миле Дубљевић" Лајковац Дона Стевановић, Александар Дашић 20 4
88 Техничка школа, Младеновац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 30 3.82
89 ШОСО ''Царице Јелене'' , Ниш Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 29 3.96
90 Ош " 23 Октобар " Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 21 3.91

Укупно учесника: 2249 | Просечна оцена: 3.67