Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Каталошки број програма: 339  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Предраг Стевановић, Професор, ОШ „Бошко Ђуричић„; Ивица Лазаревић, , Академија Филиповић; Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић доо, ;

Предраг Стевановић, Професор, ОШ „Бошко Ђуричић„; Ивица Лазаревић, , Академија Филиповић; Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић доо, ; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, Металка Мајур; Александар Дашић, Мастер професор технике и информатике, Zuhlke Engineering d.o.o. ; Дејан Алексић, доктор техничких наука, Железничка техничка школа;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду; • Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информа. технологија

Подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; • Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; • Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; • Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМултимедијални наставни сарджаји Методика примене мултимедија у наставиИнтернетПауза за ручакG mail Google дискGoogle документи Google презентација2. дан Пројекат израде мултимедијалног наставног садржаја Платформа Slide Share Примена екстерних уређаја – пројектор Интерактивне табле у настави Коришћење интерактивне табле3. данПрограмски пакет MozzaBookE-портфолио наставника Школски сајт Електронска библиотека Дигитални филм у настави Интерактивни квиз у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 5.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Бранко Радичевић”, Габровац, Ниш Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 30 3.9
2 ОШ "Кирило Савић" , Кирила Савића бб , Ивањица Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.88
3 Машинска школа "Радоје Дакић" Раковица Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 20 3.91
4 ОШ "Милан Благојевић" , 4. Децембар 35, Лучани Предраг Стевановић, Ивица Лазаревић 26 3.84
5 ОШ "Божидар Миљковић" ул. Горњи Присјан бб , Горњи Присјан Предраг Стевановић, Ивица Лазаревић 21 3.98
6 ОШ ''Олга Милутиновић'', Годачица, Краљево Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 19 3.96
7 ОШ "3. октобар" Бор Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 30 3.89
8 ОШ "Георги Димитров" ул. Иво Лоле Рибара бб, Босилеград Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.91
9 ОШ "Бранко Радичевић" Бољевци Сурчин Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 25 3.8
10 Гимназија "Вук Караџић" Лозница Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 20 3.96
11 Машинска школа "Радоје Дакић" Раковица Ивица Лазаревић, Александар Дашић 22 3.75
12 ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 29 3.91
13 ОШ "Чех Карољ", Ада Ивица Лазаревић, Александар Дашић 20 3.93
14 ОШ "Иван Милутиновић" , Вишњица, Палилула Предраг Стевановић, Ивица Лазаревић 23 3.93
15 ОШ "Иван Гундулић" , Нови Београд Братислав Филиповић, Дона Стевановић 30 3.87
16 ОШ " Али Бекташи" - Несалце бб , Бујановац Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 26 3.87
17 Предшколска установа "Буцко" Соко Бања Предраг Стевановић, Дона Стевановић 24 3.99
18 ОШ "Георги Димитров" ул. Иво Лоле Рибара бб, Босилеград Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 30 3.92
19 ОШ ''Лела Поповић'' Миљковац - Црвени крст (Ниш) Предраг Стевановић, Дона Стевановић 20 3.88
20 ОШ "Горачићи", Горачићи Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 18 3.7
21 Гимназија " Скендербегу" ул. 15. Новембра бр. 100 Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.84
22 ОШ "Вук Караџић" , Железничка 14 б , Прешево Братислав Филиповић, Александар Дашић 22 3.91
23 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац Предраг Стевановић, Братислав Филиповић 26 3.9

Укупно учесника: 571 | Просечна оцена: 3.89