Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика

Каталошки број програма: 871  

Не

Master Translation, Francuska 5, Beograd, info@mastertranslation.rs, 0641578915, ,

Maja Ćuk, maki_cuk@yahoo.co.uk, 0641578915, 0641578915,

Тијана Парезановић, доктор наука – филолошке науке, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет; Маја Ћук, доктор наука – филолошке науке, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет; Артеа Панајотовић, доктор наука – филолошке науке, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет;

Тијана Парезановић, доктор наука – филолошке науке, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет; Маја Ћук, доктор наука – филолошке науке, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет; Артеа Панајотовић, доктор наука – филолошке науке, Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника енглеског језика кроз оспособљавање за избор и употребу књижевних текстова у наставном процесу у циљу развијања језичких компетенција и перформанси ученика

- Упознавање наставника са врстама књижевних текстова које се могу користити у настави и могућностима њихове креативне примене у наставном процесу - Оспособљавање за избор књижевних текстова, креирање дидактичко-методичког материјала и организацију наставних активности - Упознавање наставника са могућностима употребе литерарних садржаја у обрађивању граматичких и лексичких наставних јединица, те за усавршавање језичких вештина читања и разумевања текста, писања, усменог изражавања и слушања

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данКњижевност у настави језикаУсвајање граматичких јединицаУчење лексике кроз књижевност Рецептивне језичке вештинеПродуктивне језичке вештинеКритеријуми избора књижевног текстаЕвалуација практичне применљивости програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара. Цена покрива режијске трошкове организатора, радни материјал и накнаду предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Alfa BK univerzitet, Palmira Toljatija 3, Beograd Тијана Парезановић, Маја Ћук, Артеа Панајотовић 10 3.99
2 Alfa BK univerzitet, Palmira Toljatija 3, Novi Beograd Тијана Парезановић, Маја Ћук, Артеа Панајотовић 19 3.67

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.83