Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Каталошки број програма: 688  

Не

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Доситејева 6, kulturalnirazlicak@gmail.com, 0641504220, 0642296640,

Дијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, 024670450, 0641504220,

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица;

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица; Ангела Звекић, , Предшколска установа ,,НАША РАДОСТ”, Суботица; Јасмина Седлак, , 0642447202;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања и вештина за подстицање дечјег развоја коришћењем традиционалних игара и играчака као огромног педагошког, социјализацијског и психолошког потенцијала, очување традиције и културног идентитета

Упознавање са традиционалним играма као неодвојивим делом народне културе, врстама и њиховим карактеристикама и специфичностима; Проширивање искуства о могућностима и начину примене традиционалних игара и играчака за реализацију различитих врста васпитно-образовних активности; Упознавање са карактеристикама традиционалних играчака и стицање знања и вештина за њихову израду. Упознавање са традицијом коришћења природних материјала на нашим просторима као материјала погодног за израду играчака као и дидактичког материјала.Освешћивање значаја организовања израде ручног рада са природним материјалима са децом предшколског узраста као стваралачког процеса који подстиче интелектуални развој и усађује детету осећај постигнућа

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗашто традиционалне игре у вртићу 21. векаПаузаИзрађујемо традиционалне играчке ПаузаИграње игара, осмишљавање активностиПаузаДечје игре као слика друштва, његове идеологије и циљева социјализације

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена по учеснику је 1.500,00 динара на нивоу групе од 30 учесника, која обухвата хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, уверења, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни и други материјали за рад учесника. У цену нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја и исхрана учесника и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа КУНГ ФУ ПАНДА, Зрењанински пут 62а, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
2 Предшколска установа "Наша радост", Банијска бб, Суботица Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.99
3 Регионални центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 19 3.94
4 Предшколска установа Златокоса, Булевар маршала Толбухина 46, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 18 3.98
5 Вртић пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
6 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Банијска бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 4
7 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Пазинска 4 Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.99
8 ПУ Милица Ножица, вртић Видра, Сувоборска бб, Ваљево Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
9 ПУ "Врачар", вртић Бисер, Светозара Марковића 14-16, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.96
10 ПУ Перка Вићентијевић - вртић Зека, Ивана Штагљара 3, Обреновац Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
11 ПУ Перка Вићентијевић - вртић Зека, Ивана Штагљара 3, Обреновац Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 26 3.98

Укупно учесника: 299 | Просечна оцена: 3.98