Управљање дизел моторима ЕГР, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори.

Каталошки број програма: 933  

Не

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Brđanska 412, office@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Nikola Đorđević, nikola.djordjevic@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Јаков Пековић, дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein SEE doo

Јаков Пековић, дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein SEE doo; Марко Пантовић

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области убризгавања и контроле убризгавања и издувних гасова на савременим дизел моторима

Упознавање полазника семинара са системима убризгавања, системима контроле ваздуха и системима контроле издувних гасова на common rail и пумпа дизна дизел моторима. Принцип рада и дијагностика система ЕГР-а, протокомера, клапни на усису. Систем напајања горивом, систем убризгавања горивом – компоненте, параметри и њихова дијагностика. Анализа и дијагностика утицајних величина и сигнала са сензора у односу на систем за убризгавање горива. Анализа и интерпретација параметара система, анализа осцилограма и дијагностика реалних кварова на возилима.

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Управљање дизел моторима ЕГР, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори. 2. дан Управљање дизел моторима ЕГР, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори.

20

дана: 2
бодова: 16

12.000,00 динара по полазнику