О Мудлу путем Мудла – онлајн школа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 323  

Да

Moodle Мрежа Србије, Булевар ослобођења 82/92, info@mms.edu.rs, 0113983910, ,

Милош Бајчетић, milosb@mms.edu.rs, 0113983910, 0653137927,

Милош Бајчетић, др сци. мед., Медицински факултет, Београд; Југослава Лулић, професор југословенске књижевности, Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка; Владан Младеновић, , Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ; Kатарина Вељковић, дипломирани математичар за рачунарств, Прва крагујевачка гимназија; Славица Гомилановић, специјалиста образовне технологије, ОШ „Ђура Јакшић„ Орешковица; Живана Комленов Мудрински, магистар рачунарских наука, ПМФ, Универзитет у Новом Саду;

Милош Бајчетић, др сци. мед., Медицински факултет, Београд; Југослава Лулић, професор југословенске књижевности, Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка; Kатарина Вељковић, дипломирани математичар за рачунарств, Прва крагујевачка гимназија; Славица Гомилановић, специјалиста образовне технологије, ОШ „Ђура Јакшић„ Орешковица; Живана Комленов Мудрински, магистар рачунарских наука, ПМФ, Универзитет у Новом Саду;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за имплементацију хибридне и онлајн наставе кроз педагошки утемељено креирање, постављање, организовање дигиталних образовних материјала и интерактивних активности и њихово вредновање, коришћењем Мудл платформе.

Упознавање наставника са специфичностима образовне технологије и постулатима онлајн наставе; Оспособљавање наставника за: - креирање и подешавање онлајн курсева, - методичко обликовање онлајн курсева, - постављање дигиталних наставних материјала, - коришћење основних ресурса Мудл платформе, - примену онлајн курсева у настави и ваннаставним активностима. Упознавање наставника са могућностима, специфичностима, начинима и врстама интеракције и процене знања у онлајн образовном окружењу; Оспособљавање наставника за: -креирање наставних активности у онлајн бразовном кружењу и осмишљавање начина вредновања постигнућа полазника (ученика), -примену различитих механизама за оцењивање рада у онлајн образовном окружењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаОсновни елементи онлајн курса2. недељаРесурси и активности3. недељаИнтеракција и сарадња на онлајн курсу4. недељаПроцена знања у онлајн окружењу – Тест5. недељаПроцена знања у онлајн окружењу – ЗадатакАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 40

5.000,00 до 10.000,00 динара, зависно од броја учесника - инструкциони дизајн - модерисање онлајн курса - одржавање и администрирање Мудл платформе - трошкови завршног сусрета - штампање уверења