Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Каталошки број програма: 107  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555, , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Ервина Здравковић, ХТШ „Божидар Ђорђевић Кукар” Лесковац; Ана Здравковић, Удружење за унапређење квалитета живота Синергија

Ервина Здравковић, ХТШ „Божидар Ђорђевић Кукар” Лесковац; Ана Здравковић, Удружење за унапређење квалитета живота Синергија

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање наставника и стручних сарадника за развијање школе као демократске заједнице у сарадњи са свим осталим актерима образовно-васпитног рада.

Овладавање начинима успостављања правила у школи која ће допринети демократичности школске средине; Стицање знања о димензијама, значају, методама и кључним питањима образовања за демократију и људска права; Оснаживање за критичко разумевање, приоритетизацију и интеграцију компетенција за демократску културу у свој рад и примену свеобухватног школског приступа развоју школе као демократске заједнице; Развијање свести учесника о значају њиховог учешћа у планирању и остваривању демократског управљања школом; Упознавање са управљачким стратегијама које се могу користити у решавању школских проблема; Израда акционих планова за стварање/унапређивање демократске школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Демократија и људска права у школама. Упознавање и очекивања. Правила као основ демократије у школској средини. Образовање за демократију и људска права – димензије, значај и ресурси. Подучавање и учење – кључна питања. Пример: Да ли си ти равноправнији од мене? Критичко разумевање компетенција за демократску културу. Приоритетизација и интеграција компетенција за демократску културу у рад. Резимирање и евалуација првог дана обуке. 2. дан Отварање дана, припрема за рад. Како развијати школу као демократску заједницу? Свеобухватни школски приступ. Демократско управљање школама – кључне области и планирање активности. Решавање проблема у школи применом различитих управљачких стратегија. Креирање акционог плана за стварање/унапређивање демократске школе. Резимирање и евалуација обуке.

30

дана: 2
бодова: 16

3.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Ервина Здравковић, Ана Здравковић 16 3.54
2 ОШ "Петар Тасић" Лесковац, Влајкова 24, Лесковац Ервина Здравковић, Ана Здравковић 30 3.85
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Ервина Здравковић, Ана Здравковић 26 3.91
4 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Ервина Здравковић, Ана Здравковић 27 3.66
5 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Ервина Здравковић, Ана Здравковић 17 3.94
6 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац Ервина Здравковић, Ана Здравковић 14 3.96
7 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац Ервина Здравковић, Ана Здравковић 27 3.7

Укупно учесника: 157 | Просечна оцена: 3.79