Примењена екологија – од примене до промене

Каталошки број програма: 799  

Не

Факултет за примењену екологију Футура, Пожешка 83а, 11030 Београд, info@futura.edu.rs, 0113541439, 0113555290,

Невена Милошевић, nevena.bozic@futura.edu.rs, 0113541439, 0604141180,

Мирјана Бартула, доктор наука (заштита животне средине), Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура; Гордана Дражић, доктор биолошких наука, Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура; Невена Милошевић, Дипломирани биолог, Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура; Слободан Стефановић, Дипломирани биолог, Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура;

Мирјана Бартула, доктор наука (заштита животне средине), Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура; Гордана Дражић, доктор биолошких наука, Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура; Невена Милошевић, Дипломирани биолог, Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура; Слободан Стефановић, Дипломирани биолог, Универзитет Сингидунум, ФПЕ Футура;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника у области екологије.

Упознавање наставника са иновативним методама ремедијације у оквиру екологије. Обучавање наставника за примену стечених знања у области интегралних метода ремедијације у раду са ученицима. Подстицање наставника за припрему и реализацију креативних часова у оквиру екологије.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данОснови екологије екосистема и пределаРадионица бр. 1 - Интегралне методе ремедијацијеРадионица бр. 2 - Деградација и ренатурализација земљиштаРадионица бр. 3 – Ренатурализација и екоремедијација акватичних екосистема

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику по дану износи 1 100 динара (нето). Цена укључује надокнаде реализаторима. Трошкови пута, смештаја реализатора и припадајући трошкови нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа „Жикица Дамњановић“, Главашева 81, Смедеревска Паланка Мирјана Бартула, Слободан Стефановић 26 3.86

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.86