Пројектни задаци у настави страних језика

Каталошки број програма: 888  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Катарина Ристановић Ацовић, дипломирани професор енглеског језика, Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац

Катарина Ристановић Ацовић, дипломирани професор енглеског језика, Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац; Љиљана Поша, дипл. проф. енглеског језика и књижевности, Физички факултет у Београду; Валентина Гаврановић, дипломирани филолог енглеског језика и књижевности, Медицинска школа Надежда Петровић, Земун; Жељко Андријанић, професор енглеског језика и књижевности, Уметничка школа у Краљеву, Краљево; Нада Ћираковић, дипл. проф. енглеског језика и књижевности, Гимназија Лазаревац

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање и унапређивање компетенција наставника страних језика за планирање пројектних задатака и њихово имплементирање у наставни процес Креирање подстицајне атмосфере за учење за све ученике кроз рад на пројектима

Проширивање постојећих и стицање нових теоријских и практичних знања и вештина у вези са значајем и циљевима пројектних задатака, поступцима приликом укључивања ученика у израду пројеката и начину оцењивања њихових постигнућа Развијање свести о значају корелације и оспособљавање наставника страних језика да у планирању наставе примењују корелацију са другим предметима Оснаживање наставника страних језика за планирање и реализацију пројеката у складу са индивидуалним могућностима, потребама и интересовањима свих ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Тема 1: Пројектни задаци у настави страних језика Тема 2: Предности пројектне у односу на традиционалну наставу Тема 3: Оцењивање пројекта/рада на пројекту Тема 4: Израда плана пројекта – практичан рад Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Катарина Ристановић Ацовић, Жељко Андријанић 20 3.93
2 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Катарина Ристановић Ацовић, Валентина Гаврановић 26 3.87
3 Краљево, ОШ "Светозар Марковић", Цара Душана 2 Катарина Ристановић Ацовић, Валентина Гаврановић 30 3.96
4 Гимназија "Светозар Марковић", Слободана Пенезића Крцуна 1, Јагодина Катарина Ристановић Ацовић, Валентина Гаврановић 24 3.86
5 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Катарина Ристановић Ацовић, Жељко Андријанић 19 3.87
6 Центар за стручно усавршавање , Балканска 63, 5. спрат, Крушевац Катарина Ристановић Ацовић, Жељко Андријанић 23 3.97
7 Гимназија "Таковски устанак", Милоша Великог 11, Горњи Милановац Катарина Ристановић Ацовић, Валентина Гаврановић 28 3.96
8 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, Лазаревац Катарина Ристановић Ацовић, Валентина Гаврановић 21 4

Укупно учесника: 191 | Просечна оцена: 3.93