Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице

Каталошки број програма: 824  

Не

Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе Мишића 17/3, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Слободан Граовац, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Слађана Матић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Драгољуб Илић„, Драчић; Веран Станојевић, доктор наука, Филолошки факултет; Мирјана Бојичић, професор разредне наставе, ОШ „Андра Савчић„, Ваљево; Aна Лукић, професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„, Драчић

Слађана Матић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Драгољуб Илић„, Драчић; Веран Станојевић, доктор наука, Филолошки факултет; Мирјана Бојичић, професор разредне наставе, ОШ „Андра Савчић„, Ваљево; Aна Лукић, професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„, Драчић

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање за примену нових, корелативних,занимљивијих метода које почивају на принципима активног учења и креативног рада.

Активније учешће наставника у креативном и компетентном припремању наставе. Повезивање граматичких садржаја од 1. до 4. разреда у целину – спирално узлазни модел напредовања. Игре за активирање пасивног речника. Учење путем игара, дидактичких, друштвених, њихово осмишљавање и примена у пракси. Унапређивање наставних метода у складу са наставним планом и програмом. Примена хоризонталног и вертикалног повезивања градива у комбинованом одељењу и неподељеној школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. дан Актуелна питања и проблеми у настави српског језика, ученика млађих разреда Игром кроз врсте речи и њихову службу – други, трећи и четврти разред Хоризонтално и вертикално повезивање граматичких садржаја кроз игру Креативна радионица – стварамо за децу (осмишљавање игара). Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Свети Сава" Памбуковица Мирјана Бојичић, Aна Лукић 25 3.97
2 OS" Desanka Maksimovic" Kosovsks Kamenica Cara Lazara bb Мирјана Бојичић 24 3.98
3 OS" Desanka Maksimovic" Kosovsks Kamenica Cara Lazara bb Слађана Матић, Веран Станојевић 25 3.97
4 OŠ "Dr Jovan Cvijić", Dr Jovan Cvijić 9, Smederevo Мирјана Бојичић, Aна Лукић 30 4

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.98