Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Каталошки број програма: 111  

Не

Центар за конструктивно решавање сукоба Србије, Карла Лукача 9, office@medijacija.rs, 0652882744, ,

Милена Тадировић, mtadirovic@medijacija.rs, 0640372717, 0652882744,

Милена Тадировић, специјалиста породичне медијације, Центар за конструктивно решавање сукоба Србије

Драгана Петровић, струковни економиста за ревизију, Центар за конструктивно решавање сукоба; Марија Ружић, дипл. дефектолог – специјални педагог, Центар за конструктивно решавање сукоба; Гордана Матић, дипл. правник, Адвокатска канцеларија Матић; Милена Тадировић, специјалиста породичне медијације, Центар за конструктивно решавање сукоба Србије

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Побољшање и унапређење међусобних односа и опште климе у образовно-васпитној установи кроз примену медијације; Упознавање са медијацијом у оквиру прописа: „Закон о спречавању злостављања на раду„, „Протокол за заштиту деце и ученика од насиља„...)

Упознавање са идејом, значајем и применом медијације у Србији (примена код заштите од злостављања на раду и заштите ученика од насиља и злостављања...); Развој нових комуникацијских образаца који се базирају на принципима ненасиља; Усвајање вештина за идентификовање проблема, интереса и тачке конфликта; Усвајање вештина за превенцију и руковођење конфликтом кроз конструктивни приступ у решавању; Тимски приступ у раду на имплементацији медијације кроз годишњи план и програм рада установе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи

1. дан УВОД – ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЕДИЈАЦИЈА, ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ, ПРИМЕНА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ КОНФЛИКТИ НАЧЕЛА МЕДИЈАЦИЈЕ ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ПРОБЛЕМА, ИНТЕРЕСА И ТАЧКЕ КОНФЛИКТА 2. дан КОМУНИКАЦИЈА ТИМСКИ ПРИСТУП У РАДУ ПРЕГОВАРАЊЕ 3. дан ИНКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ I ИНКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ II ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 3
бодова: 14

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 beograd Гордана Матић, Милена Тадировић 15 3.97

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.97