Сјај и беда симбиоза

Каталошки број програма: 816  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Татјана Михајилов Крстев, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет у Нишу

Татјана Михајилов Крстев, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Јелена Матејић, доктор биолошких наука, Медицински факултет у Нишу

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професионално оснаживање наставника путем презентовања актуелних стручних информација, као и креативних метода, стратегија и вештина за брзо и ефикасно учење обимног и сложеног градива.

Обогаћивање фонда стручног знања најновијим резултатима истраживања биолошких и социјалних симбиоза.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Упознавање и презентација циљева и садржаја семинара Сјај симбиоза Беда симбиоза Сусрети са симбиозама Креативне презентације Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику