Како мотивисати ученике 21.века?

Каталошки број програма: 465  

Не

Удружење грађана Образовни импулс, Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3, 21220 Бечеј, obrazovniimpuls@gmail.com, 0641922024, ,

Александра Бакрач, obrazovniimpuls@gmail.com, 0216916796, 0641922024,

Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци

Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци,

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да подстакне и заинтересује ученика за процес наставе и учења. Оспособљавање наставника да управља мотивацијом за учење. Унапређивање компетенција за коришћење различитих средстава и техника приликом мотивације ученика.

Упознавање са основним карактеристикама мотивације, разумевање фактора који утичу на мотивацију ученика. Унапређивање компетенција наставника за подстицање мотивације ученика. Оспособљавање наставника за препознавање узрока немотивисаности ученика за учење и постигнућа. Овладавање специфичним начинима мотивације ученика применом веб алата у процесу наставе и учења. Оснаживање наставника за примену различитих наставних метода у циљу повећања мотивације за школско и саморегулисано учење. Оспособљавање наставника за примену мотивационих средстава и техника у процесу планирања и реализације наставног процеса. Оснаживање наставника за коришћење похвала и награда у циљу јачања самопоуздања ученика и развијања свести о улози у процесу учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна радионица – узроци немотивисаности ученика Пауза Теорија о мотивацији – Шта знамо о мотивацији?Пауза Примери добре праксе – наставне методе Пауза Примери добре праксе – примена веб алата 2. дан Технике за ефикасно учење Мотивациона средства као признања за напредак у учењу Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – израда и представљање плана часа Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – Израда припреме и материјала за час Пауза Презентација израђеног материјала и вредновање програма

30

дана: 2
бодова: 16

1.800,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ" Вук Караџић" Ловћенац Нада Вуканић, Бранислава Ивковић 23 3
2 Основна школа "Светозар Милетић" Tител Нада Вуканић, Андреа Галго Ференци 30 3.69
3 Основна школа "Милош Црњански" Жабаљ Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 23 3.71
4 Машинско-електротехничка школа Параћин Нада Вуканић, Бранислава Ивковић 22 3.68
5 Средња школа "Светозар Милетић" Србобран Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 22 3.72
6 ОШ " Серво Михаљ" Падеј Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 23 3.8
7 ОШ " Милета Протић" Товаришево Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 22 3.96
8 ОШ " Север Ђуркић" Бечеј Александра Бакрач, Андреа Галго Ференци 26 3.93
9 ОШ " Север Ђуркић" Бечеј Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци 19 3.88
10 ОШ " Јован Поповић" Чока Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 23 3.95
11 ОШ " Здравко Гложански" Бечеј Александра Бакрач, Нада Вуканић 23 4
12 ОШ " Јосиф Маринковић" Нови Бечеј Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 27 3.73
13 ОШ " Свети Сава " Житиште Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 26 3.87

Укупно учесника: 309 | Просечна оцена: 3.76