Програм позитивног понашања у школи

Каталошки број програма: 72  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22.октобар”; Сурчин; Тамара Ђорђевић,дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава”; Београд

Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22.октобар”; Сурчин; Тамара Ђорђевић,дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава”; Београд; Звездана Мијоковић, дипломирани педагог, ОШ „Душан Вукасовић Диоген”; Бечмен; Миља Кривокућа, магистар психолошких наука, ОШ„ Свети Сава”

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање капацитета наставника и стручних сарадника за појачан васпитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи и саветовање њихових родитеља, примењујући интерактивне методе учења.

Развијање практичних вештина за појачан васпитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи; Развијање практичних вештина у саветовању родитеља, ученика који испољавају насилно понашање у школи, за примену васпитних мера у породици.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Историјски преглед васпитних мера Изнуђена дебата Васпитање у породици: Кључ успешног васпитања у породици Васпитање у школи: Кључ успешног васпитања у школи Сналажење у педагошким ситуацијама Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Пазар Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 30 3.99
2 Бајина Башта, ОШ "Свети Сава" Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 30 3.93
3 ОШ "Нада Поповић", Крушевац Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 26 3.83
4 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 29 3.74
5 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 30 3.98
6 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Звездана Мијоковић, Миља Кривокућа 30 3.96
7 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Звездана Мијоковић, Миља Кривокућа 27 3.89
8 Ниш, ОШ "Свети Сава" Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 30 3.92
9 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 30 3.91
10 ОШ "Војислав Вока Савић" Лазаревац Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић 24 3.99

Укупно учесника: 286 | Просечна оцена: 3.91