Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Каталошки број програма: 331  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар, Ниш; Марјан Миланов, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Добринка Богдановић Стрелац; Тех. шк. Бабушница

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар, Ниш; Марјан Миланов, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Добринка Богдановић, Стрелац; Тех.шк. Бабушница; Далибор Ђорђевић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Деспот Стефан Лазаревић, Бабушница

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање компетенција наставника за коришћење едукативних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, као и за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства.

• Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави. • Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација у процесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе. • Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и управљања одељењем, да тиме мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Тема 1: МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН У УЧИОНИЦИ – ЗА И ПРОТИВ Тема 2: ТЕХНОЛОГИЈА У УЧИОНИЦИ Тема 3: БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА 21. ВЕКА Тема 4: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ПАУЗА Тема 5: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ ПАУЗА ЗА РУЧАК Тема 6: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ КВИЗОВА, ТЕСТОВА И АНКЕТА ПАУЗА Тема 7: ДРУГЕ АПЛИКАЦИЈЕ КОЈЕ МОГУ КОРИСТИТИ НАСТАВНИКУ Тема 8: ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ана Живковић, Марјан Миланов 19 3.81
2 Гимназија, Лесковац Ана Живковић, Марјан Миланов 12 3.8
3 Средња школа. Звечан Ана Живковић, Марјан Миланов 27 3.88
4 Гимназија, Ивањица Ана Живковић, Марјан Миланов 12 3.99
5 Гимназија, Зајечар Ана Живковић, Марјан Миланов 27 3.84
6 OШ"Христо Ботев", Димитровград Ана Живковић, Марјан Миланов 20 3.94
7 OШ"Христо Ботев", Димитровград Ана Живковић, Марјан Миланов 22 3.75
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Ана Живковић, Марјан Миланов 26 3.75
9 Економска школа "Ваљево", Ваљево Ана Живковић, Марјан Миланов 30 3.85
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Ана Живковић 11 3.85
11 Средња школа Бабушница, Омладинских бригада бб Марјан Миланов, Далибор Ђорђевић 30 3.95
12 ОШ "Десанка Максимовић" , Шесте личке Дивизије 32, Пожаревац Ана Живковић, Марјан Миланов 30 3.88
13 Средња медицинска школа, Суботица, Београдски пут 26 Ана Живковић, Марјан Миланов 30 3.91
14 Гимназија Алексинац ,Тихомира Ђорђевића бб ( семинар се реализује путем интернета) Ана Живковић, Марјан Миланов 23 3.82
15 Гимназија Алексинац ,Тихомира Ђорђевића бб ( семинар се реализује путем интернета) Ана Живковић, Марјан Миланов 22 3.75
16 ОШ Петар Тасић ул.Влајкова24 Лесковац Ана Живковић, Марјан Миланов 25 3.91

Укупно учесника: 366 | Просечна оцена: 3.86