„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА”

Каталошки број програма: 651  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Горан Вилотијевић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Даниела Вилотијевић, Професор разредне наставе, ОШ „ Бановић Страхиња„; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ „Бановић Страхиња„;

Горан Вилотијевић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Даниела Вилотијевић, Професор разредне наставе, ОШ „ Бановић Страхиња„; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ „Бановић Страхиња„;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставе у различитим ваншколским амбијентима као специфичним срединама за учење; подстицање интегрисаног приступа у настави исарадње са родитељима и друштвеном средином.

- Унапређивање знања полазника о значају тимског планирања и програмирања образовно - васпитног процеса. - Подстицање тимског рада наставника и примене интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; - Оснаживање и обука наставника за креирање подстицајне средине за учење препознавањем и применом одговарајућих амбијенталних учионица; - Развијање компетенција наставника за подршку развоју критичког мишљења код ученика кроз сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима; - Јачање професионалних компетенција наставника за организацију иновација у настави и јачање компетенција за комуникацију и сарадњу; - Коришћење потенцијала родитеља и локалне средине у реализацији циљева и задатака васпитања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Родитељи као партнери у васпитно-образовном процесу ПаузаИновације у настави које су погодне за развијање сарадње и реализацију одабраних наставних садржајаПауза за ужину3. Сарадња са друштвеном средином - Зашто амбијентална настава Пауза4. Пројектни приступ увођења иновација – „Заинтересовани, ангажовани и задовољни мали истраживачи„Пауза5. Израда мини пројекта – „Обришимо границе међу предметима„

30

дана: 1
бодова: 8

Цена: 1950 динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора и рализатора са трошковима материјала 1600 динара. - трошкови пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 350 динара. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе (ако је то неопходно).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Панчево, ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87 Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас 26 3.97
2 Панчево, ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87 Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас 23 3.87
3 ОШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас 20 3.99
4 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас 27 3.9
5 ОШ "Ћеле кула", Радних бригада 28, Ниш Даниела Вилотијевић, Тања Витас 30 3.96
6 ОШ "Зоран Ђинђић", Павла Софрића 30, Ниш Даниела Вилотијевић, Тања Витас 30 3.97

Укупно учесника: 156 | Просечна оцена: 3.94