Проблемском, пројектном и програмираном наставом до интеракције на часу

Каталошки број програма: 710  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Ивана Јухас, Професор разредне наставе, ОШ"Јован Дучић"; Наташа Белић, Професор разредне наставе, ОШ „Рада Шубакић“

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Ивана Јухас, Професор разредне наставе, ОШ"Јован Дучић"; Милијана Петровић, Професор разредне наставе, ОШ,,Први српски устанак"; Наташа Белић, Професор разредне наставе, ОШ „Рада Шубакић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика кроз јачање професионалних компетенција наставника и сарадника за примену проблемске,пројектне и програмиране наставе

-Теоријско упознавање наставника и сарадника са суштином и специфичностима проблемске, пројектне и програмиране наставе; -Теоријско и практично оспособљавање наставника и сарадника за развијање процедуралних знања ученика кроз рад на проблемским задацима , пројектима и програмираним чланцима; Кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучавање наставника и сарадника да усвоје и у своју праксу интегришу проблемски, пројектни и програмирани модел наставе.

Учесници ће после обуке бити у стању да: - планирају проблемску, пројектну и програмирану наставу у оквиру годишњих, месечних и дневних планова; -реализују проблемску, пројектну и програмирану наставу ; -вреднују постигнућа ученика у проблемској, пројектној и програмираној настави; -користе пројекте за примере добре праксе;

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • Суштина и специфичности проблемаске наставе
  • Пројектном наставом до интеракције
  • Програмирана настава ( презентација – теорија- карактеристике)
  • Могућности примене проблемске, пројектне и програмиране наставе кроз интеракцију на часу

30

дана: 1
бодова: 8

1500; За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ,,Браћа Аксић" Липљан Лидија Виденовић 15 3.99
2 Средњошколски образовни центар "Иванка Гајић" Нови Београд Лидија Виденовић 15 3.95

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.97