Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе

Каталошки број програма: 304  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Јасмина Марковић, школски педагог, дипломирани професор педагогије, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Зорица Милојковић, директор, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Марија Петровић, професор српског језика, дипломирани филолог за српски језик, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Сузана Ристић, професор историје, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник

Јасмина Марковић, школски педагог, дипломирани професор педагогије, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Зорица Милојковић, директор, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Марија Петровић, професор српског језика, дипломирани филолог за српски језик, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник; Сузана Ристић, професор историје, ОШ Јован Јовановић Змај, Алексиначки Рудник

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење компетенција наставника за примену савремених информационо комуникационих технологија у настави; Оснаживање наставника за употребу иновативних комуникација у сврху унапређивања квалитета наставе

Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних технологија у образовању; Практично оспособљавање наставника за припрему и израду електронских мултимедијалних наставних материјала по савременим стандардима; Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима; Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Изокренута учионица Пауза Socrative Пауза PowerPointЕвалуација – први дан 2. дан ChronoZoom Пауза Sway Пауза Office 365 Задавање домаћег задатка Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

2.700,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија, Лесковац Јасмина Марковић , Марија Петровић, Сузана Ристић 12 3.67
2 ОШ "Стојан Живковић Столе" Трњане, Алексинац Јасмина Марковић , Марија Петровић, Сузана Ристић 30 3.94
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице Јасмина Марковић , Марија Петровић, Сузана Ристић 30 3.01
4 Гимназија, Краљево Јасмина Марковић , Марија Петровић, Сузана Ристић 30 3.81
5 Гимназији Рашка. Омладинска бб, Рашка. Јасмина Марковић , Марија Петровић, Сузана Ристић 30 3.91
6 Основна школа "Браћа Вилотијевић". Јована Дерока 2, Краљево Јасмина Марковић , Марија Петровић, Сузана Ристић 30 3.99

Укупно учесника: 162 | Просечна оцена: 3.72