Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Каталошки број програма: 404  

Не

Гимназија Свети Сава, Београд, Ресавска 58, gimnazija@sbb.rs, 0112658921, 0112642328, 0112658921

Јелена Которчевић, sekretar@sveti-sava.edu.rs, 0112658921, 0698800516, 0112658921

Смиља Крнета, Биљана Лајовић

Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Гимназија Свети Сава; Биљана Лајовић, Славица Ђорђевић, Музичка школа Даворин Јенко

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања

Повећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Органи школе у остваривању принципа и циљева образовања и васпитања 2. Школа - безбедно место 2. дан Тема 3. Право свих на образовање Тема 4. Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања 3. дан Тема 5. Приправништво – улаз у професију Тема 6. Наставник и стручни сарадник – часна професија

30

дана: 3
бодова: 24

Када школа организује програм обуке за своје запослене у свом простору по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 45.000,00 динара нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, презентација тема, прописа, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је школа ван града Београда обезбеђује и трошкове превоза, ако је удаљенија од 150 км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора. Када школа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2.500,00 динара нето по дану.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац - БЕОГРАД Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.93
2 ОШ "Милена Павловић Барили", Ромена Ролана 67, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
3 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.96
4 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.92
5 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића - Вељка 45, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.98
6 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.93
7 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 1. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.98
8 ОШ "Михаило Младеновић Сеља", Др Воје Даниловића 17, Дудовица, Лазаревац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.99
9 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 20 3.97
10 ОШ "Милена Павловић Барили", Ромена Ролана 67, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
11 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 31 3.95
12 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 1. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
13 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.91
14 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
15 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.96
16 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
17 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.99
18 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.97
19 ОШ "Сава Максимовић" Жарка Зрењанина 57, Ковин/Мраморак Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 16 3.91
20 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.99
21 ОШ "Милена Павловић Барили", Романа Ролана 67, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.93
22 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 18 3.96
23 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.96
24 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 21 3.97
25 Балетска школа "Лујо Давичо", Кнез Милетина 8, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.94
26 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.88
27 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.98
28 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
29 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.99
30 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.82
31 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 21 3.96
32 Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, 3. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.91
33 ОШ "Мајка Југовића", Градски парк 9, Земун, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.94
34 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.96
35 Музичка школа "Станислав Бинички", Сењачка 31, Београд, 1. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 23 3.6
36 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.96
37 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.96
38 Музичка школа "Станислав Бинички", Сењачка 31, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.87
39 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.98
40 МШ "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.97

Укупно учесника: 1061 | Просечна оцена: 3.94