Рад у виртуелном предузећу као основни елемент виртуелне привреде

Каталошки број програма: 993  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Слађана Капларевић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Драгана Стојановић, , Друга економска школа, Београд; Дејан Петровић, , Економско-трговинска школа, Крушевац

Слађана Капларевић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Драгана Стојановић, , Друга економска школа, Београд; Дејан Петровић, , Економско-трговинска школа, Крушевац

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставних активности: обављање послова у виртуелном предузећу, којима се развијају међупредметне и стручне компетенције код ученика

1. Јачање компетенција наставника за планирање активности и креирање радног материјала – за фазу индивидуалног рада 2. Јачање компетенција наставника за планирање активности и креирање радног материјала – за фазу подељеног рада – рад у службама 3. Јачање компетенција наставника за реализацију наставе у фази јединственог и подељеног рада 4. Оспособљавање наставника за реализацију часа у околностима које се не могу предвидети (планирати) – екстерни импулси 5. Оспособљавање наставника за вредновање ученичких активности (постигнућа)

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за: Планирање наставних активности и креирање импулса у фази јединственог рада Планирање наставних активности и креирање импулса у фази подељеног рада Извођење наставних активности у фази јединственог и подељеног рада Врeдновање ученичких активности у циљу унапређења учења

 • 1. дан
  • Увод - виртуелна привреда
  • Оснивање предузећа
  • Пословање у фази јединственог рада
  • Пословање у фази подељеног рада (подела на службе)
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал. Путни трошкови водитеља се накнадно обрачунавају и додају на исказану цену.