Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Каталошки број програма: 611  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Владан Сеизовић, професор педагогије, Школска управа Краљево; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон„; Јелена Радосављевић, дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево

Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон„; Јелена Радосављевић, дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Примена диференциране наставе према нивоима постигнућа ученика - Креирање различитих модела диференцираног рада у групи - Повећање ефикасности наставе и напредовања ученика

- Планирање и реализовање различитих модела диференциране наставе - Усвајање и примена различитих модела групног рада - Уважавање Блумове таксономије при креирању задатака за ученике различитог нивоа постигнућа - Оспособљавање наставника за моделовање диференцираних задатака - Повећање мотивације и успешности ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Школа постоји због ученика Осврт на појмовно одређење и поделу облика рада Врсте групног рада Врсте задатака за рад у групи Диференцирање и нивои постигнућа Модели диференцираног групног рада

30

дана: 1
бодова: 8

1.700,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Димитрије Туцовић", Краљево Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 30 4
2 ОШ "Вук Караџић" , Мајиловац Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 30 3.78
3 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 20 3.96
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Цара Душана бб, Чачак Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 28 3.89
5 ОШ "Вук Караџић", Краљево Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 29 3.99
6 ОШ "Доситеј Обрадовић", Јована Шербановића 10, Пожаревац Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 30 3.9
7 ОШ "Свети Сава" Лоле Рибара 78, Пријепоље Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 21 3.83
8 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 30 3.86
9 ОШ "Стеван Чоловић" , Браће Михајловић 8, Ариље Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 29 3.81
10 ОШ "Доситеј Обрадовић", Врба Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 27 3.92

Укупно учесника: 274 | Просечна оцена: 3.89