ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ ПРИЧЕ – развијте код својих ученика вештину писања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 937  

Да

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Анђелка Ружић, Професор српског језика и књижевности , Издавачка кућа „Креативни центар“

Милица Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ „Браћа Барух“, Београд; Јелена Стојиљковић, Професор српског језика и књижевности, Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Бојана Ракоњац, Професор српског језика и књижевности, Допунска настава на српском језику у иностранству; Анђелка Ружић, Професор српског језика и књижевности , Издавачка кућа „Креативни центар“

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника основних и средњих школа у складу са важећим Општим стандардима постигнућа за предмет Српски језик и књижевност

- Унапређивање компетенција наставника које су усмерене на развијање вештине писања код ученика – фокус је на развоју књижевноуметничког стила: - кораци који претходе писању, - проширивање знања о процесу писања, - законитости грађења књижевног лика и грађења заплета приче, - избор времена и места радње и начинима на које они утичу на приповедање; - употреба првог и трећег лица у приповедању, - употреба различитих облика казивања и динамика њиховог појављивања у организацији грађе, - писање ефектног уводног и завршног дела приче.

- Након спроведене обуке наставник влада вештином вођења ученика кроз процес писања који обухвата: - прикупљање идеја за писање, - прикупљање грађе, - развијање теме и идеје (прављење мреже приче), - писање прве руке приче (читање наглас, преправке текста), - грађење књижевног лика и његове мотивације, - избор времена и места радње (грађења атмосфере), - развијања заплета, - писање у првом и трећем лицу, - употреба различитих облика казивања - ефектни начини писања уводног и завршног дела приче.

 • 1. недеља
  • 1. ДАН: ЗАШТО ЧИТАМО И ЗАШТО ПИШЕМО
  • ПАУЗА
  • 1. ДАН: ЗАШТО ЧИТАМО И ЗАШТО ПИШЕМО
  • 2. ДАН: ПРОЦЕС ПИСАЊА И ИДЕЈЕ ЗА ПИСАЊЕ
  • ПАУЗА
  • 2. ДАН: ПРОЦЕС ПИСАЊА И ИДЕЈЕ ЗА ПИСАЊЕ
 • 2. недеља
  • 1. ДАН: ШТА СВЕ ЧИНИ ПРИЧУ И ЈУНАЦИ ПРИЧЕ (КО? Ради ШТА? И ЗАШТО?)
  • ПАУЗА
  • 1. ДАН: ШТА СВЕ ЧИНИ ПРИЧУ И ЈУНАЦИ ПРИЧЕ (КО? Ради ШТА? И ЗАШТО?)
  • 2. ДАН: ЈУНАЦИ ПРИЧЕ – ГРАЂЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ЛИКА
  • ПАУЗА
  • 2. ДАН: ЈУНАЦИ ПРИЧЕ – ГРАЂЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ЛИКА
 • 3. недеља
  • 1. ДАН: ВРЕМЕ И МЕСТО РАДЊЕ
  • ПАУЗА
  • 1. ДАН: ВРЕМЕ И МЕСТО РАДЊЕ
  • 2. ДАН: ГРАЂЕЊЕ ЗАПЛЕТА
  • ПАУЗА
  • 2. ДАН: ГРАЂЕЊЕ ЗАПЛЕТА
 • 4. недеља
  • 1. ДАН: ОБЛИЦИ ПРИПОВЕДАЊА – КАКО ПИШЕМО ПРИЧУ
  • ПАУЗА
  • 1. ДАН: ОБЛИЦИ ПРИПОВЕДАЊА – КАКО ПИШЕМО ПРИЧУ
  • 2. ДАН: ПОЧЕТАК ПРИЧЕ И ЊЕН КРАЈ
  • ПАУЗА
  • 2. ДАН: ПОЧЕТАК ПРИЧЕ И ЊЕН КРАЈ

30

недеља: 4
бодова: 16

4.000 дин. У цену је урачунато: ауторски хонорар, накнада за координацију пројекта, накнада за три реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, израда уверења за полазнике.