Употреба напредних метода у реконструкцији саобраћајних незгода

Каталошки број програма: 932  

Не

Висока техничка школа струковних студија Крагујевaц, Косовска 8, 34000 Крагујевац, office@vts.edu.rs, 034300990, 034381418, 034335213

Марко Маслаћ, marko.maslac@yahoo.com, 034333749, 0643369876,

Ненад Милутиновић, доктор техничких наука, Висока техничка школа струковних студија; Марко Маслаћ, Мастер инжењер саобраћаја, Висока техничка школа струковних студија;

Ненад Милутиновић, доктор техничких наука, Висока техничка школа струковних студија; Марко Маслаћ, Мастер инжењер саобраћаја, Висока техничка школа струковних студија;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника саобраћајне групе предмета у средњем стручном образовању из области безбедност саобраћаја, применом напредних метода у поступку реконструкције саобраћајних незгода.

Унапређење компетенција наставника за ужу стручну област "Безбедност саобраћаја"; Развој и унапређење наставног програма стручних предмета у средњем стручном образовању из поменуте области; Стицање знања и вештина наставника значајних у анализама саобраћајних незгода; Утврђивање значаја употребе савремених метода за реконструкцију саобраћајних незгода; Унапређење анализа саобраћајних незгода употребом софтвера; Дефинисање улоге софтверских алата и програма у саобраћајно-техничком вештачењу; Дефинисање релевантних чињеница значајних за реконструкцију саобраћајних незгода; Формирање и усаглашавање налаза на основу релевантних чињеница конкрентних саобраћајних незгода.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи

1. данАлат за импулсну анализу саобраћајне незгоде Алат за интерактивну симулацију кретања возила након судараАлат за утврђивање деформације возила

30

дана: 1
бодова: 8

2 500 динара. Цена обухвата накнаду за реализаторе, трошкове материјала, употребе опреме и освежење у паузама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу, Радоја Домановића, Крагујевац Ненад Милутиновић, Марко Маслаћ 28 3.85
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске Комуне бб Ниш Ненад Милутиновић, Марко Маслаћ 17 3.71

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.78