Примена напредног Excel-a у образовању

Каталошки број програма: 301  

Не

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Јеврејска 24/1, Београд, office@mef.edu.rs, 0112643390, ,

Миодраг Брзаковић, permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs, 0112643390, 0641820103,

Миодраг Брзаковић, доктор наука, Факултет МЕФ

Миодраг Брзаковић, доктор наука, Факултет МЕФ; Горан Јоцић, Мастер инж. информационих технологија, Факултет МЕФ; Стеван Ивановић, дип. инж. информационих технологија, Факултет МЕФ; Душан Рајчевић, дипл. инж. информ. технол., Факултет МЕФ

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање знања из напредног MS Excel-а у циљу унапређења рада у Excel-у који омогућава повећање ефикасности, уштеду времена и значајно олакшање рада. Тек са оваквим надограђеним знањем моћи ће да се искористите све предности које програм нуди.

Оспособљавање за креирање докумената са напредним могућностима. Ефикасније коришћење апликације, на нивоу вишем од основног. Оспособљеност за уређивање и дораду нумеричких, текстуалних и графичких података. Разврставање и повезивање и извлачење потребних података. Употребљавање напредне могућности уређивања и презентације података у графиконима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Форматизовање података 2. дан Анализа података

20

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Горан Јоцић, Душан Рајчевић 19 3.96
2 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Горан Јоцић, Душан Рајчевић 20 3.81
3 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Горан Јоцић, Душан Рајчевић 17 3.78
4 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Горан Јоцић, Душан Рајчевић 17 3.72
5 МЕФ факултет, Јеврејска 24/1, Београд Горан Јоцић, Душан Рајчевић 1 4

Укупно учесника: 74 | Просечна оцена: 3.85