Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 646  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Златица Геров, , Техничка школа, Књажевац; Ирена Ранчић, , ОШ ”Бранко Радичевић” Бор; Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Јасмина Момчиловић, , ОШ „Душан Радовић” Бор;

Златица Геров, , Техничка школа, Књажевац; Ирена Ранчић, , ОШ ”Бранко Радичевић” Бор;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за планирање и рад са приправником и вођење евидентције током процеса менторства.

Упознавање учесника са различитим видовима приправника. Упознавање учесника са компетенцијама и улогама ментора. Оспособљавање учесника за вођење документације о раду са приправником. Оспособљавање учесника за планирање рада са приправником. Оспособљавање учесника за процену рад приправника. Оспособљавање учесника за преношење информација и знања о вођењу школске документације. Оспособљавање учесника за успешно комуницирање са приправником, као и за пренос вештина комуникације приправника са ученицима, родитељима и колегама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаО менторству2. недељаРад са приправником3. недељаРад на документацији – увођење приправника у посао4. недељаКомуникацијаАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 2900 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Златица Геров, Ирена Ранчић 19 3.92
2 Златица Геров, Ирена Ранчић 22 3.91
3 Златица Геров, Ирена Ранчић 8 3.94
4 Златица Геров, Ирена Ранчић 19 3.96
5 Златица Геров, Ирена Ранчић 14 3.97
6 Златица Геров, Ирена Ранчић 15 3.97
7 Златица Геров, Ирена Ранчић 6 3.95
8 Златица Геров, Ирена Ранчић 13 3.98
9 Златица Геров, Ирена Ранчић 19 3.95
10 Златица Геров, Ирена Ранчић 11 4
11 Златица Геров, Ирена Ранчић 20 4
12 Златица Геров, Ирена Ранчић 11 3.98
13 Златица Геров, Ирена Ранчић 4 4
14 Златица Геров, Ирена Ранчић 28 3.98
15 Златица Геров, Ирена Ранчић 41 3.98
16 Златица Геров, Ирена Ранчић 6 3.97
17 Златица Геров, Ирена Ранчић 8 3.98

Укупно учесника: 264 | Просечна оцена: 3.97