Подстицање одраслих на учење

Каталошки број програма: 673  

Не

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261 , 0113282985

Јован Миљковић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0642864271, 0113282985

Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јован Миљковић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду

Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Вукашин Гроздић, Истраживач-сарадник, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Неда Чаировић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Кристина Робертсон, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Бојан Љујић, Доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Бранка Радовановић, Мастер андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јелена Јовић Миљковић, Дипломирани андрагог, Божидарац Дигитал д.о.о.; Бранкица Никитовић, Дипломирани андрагог, мастер инжењер ОН, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Игор Милованов, Дипломирани андрагог, Правосудна академија; Едиса Кецап, Асистент, истраживач сарадник, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јован Миљковић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање едукатора/ тренера/ наставника за управљање мотивацијом за учење одраслих као механизмa унапређења постигнућа, креативности, промене понашања и превенције осипања из процеса наставе и учења, и за редукцију баријера за учење код одрaслих

Оспособљавање учесника за: - Сагледавање и разумевање улоге емоција у процесу учењу - Креирање климе за учење која подстиче одрасле на учење - Разумевање односа између мотива, мотивације и потреба одраслих - Примену концепата мотивисања одраслих за учење - Примену различитих метода, техника и алата у настави које подстичу одрасле да се укључе у процес учења и да остану у ситуацији учења - Идентификовање различитих врста баријера за партиципацију и учење са којима се суочавају одрасли полазници - Разумевање сопствене (наставничке) и улоге школског окружења у редукцији баријера - Развијање стратегија за редукцију баријера у партиципацији и учењу

По завршетку обуке учесник: - примењује кључнe теорије и принципe мотивације у настави и учењу одрaслих; - креира подстицајно окружење и ситуације за учење одраслих; - управља мотивацијом за учење одрacлих и користи је као механизам унапређења постигнућа, креативности, промене понашања и превенције осипања полазника из процеса наставе и учења; - идентификује мотиве и разлоге партиципације одраслих у образовању и учењу и користи их као позитивне детерминанте и модификаторе учења; - оспособљава и мотивише полазнике за самocтално учење; - идентификује баријере у учењу са којима се суочавају различити полазници; - развија стратегије и начине уклањања или редукције баријера код полазника и мотивише их за учење.

 • 1. дан
  • 1. Мотивациона структура одрaслих полазника у контексту емоционалне структуре
  • Пауза
  • 2. Мотивација одраслих за партиципацијом и учењем
  • Пауза
  • 3. Методе, технике и алати за подстицање одраслих за учење
  • Пауза
  • 4. Баријере у партиципацији и учењу одраслих
 • 2. дан
  • 5. Вођено и планирано самостално учење учесника обуке – aнализа мотивације и баријера

25

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику је 3250 дин. + ПДВ Спецификација цене: Реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за тренинг Такса Филозофског факултета у Београду и Института за педагогију и андрагогију 13% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 У установи Дубравка Михајловић 10 4
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Дубравка Михајловић, Неда Чаировић 17 3.63

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.82