Музичке игре као део одрастања и учења

Каталошки број програма: 949  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица за бебе Бим Бам; Силвана Грујић, Магистар наука , Радио телевизија Србије; Владица Васић, дипломирани трубач, СМШ „Стеван Мокрањац„ Врање;

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица за бебе Бим Бам; Силвана Грујић, Магистар наука , Радио телевизија Србије; Владица Васић, дипломирани трубач, СМШ „Стеван Мокрањац„ Врање;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање компетенција васпитача и наставника за разумевање и подстицање музичког развоја деце. Њихово оспособљавање за примену неформалних метода учења музике кроз игру, што доводи до бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању.

Подстицање полазника на богаћење свакодневних музичких активности. Развијање вештина и способности васпитача и наставника у планирању, креирању и извођењу музичких игара. Овладавање вештинама свирања телом. Подстицање на неформално музичко образовање и развој музичког потенцијала деце различитог узраста применом игре у свакодневном раду. Осмишљавање концепта примене музичке игре у васпитно-образовном процесу. Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву на дете сваког узраста и способности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Уводни део 2. Музика и ум, утицај музике и музичких игара на развој интелигенције-Радионица: Учење тапшалице. 3. Развој ритма, координације, моторике и меморије кроз игрупауза 4. Корелација музичког образовања са осталим опште образовним програмима5. Значај активног слушања. Дечја песма у свакодневном радупауза за ручак6. Музичка игра као облик неформалног учења7. Различите игре за различите нивое музичке писменостипауза за освежење8. Интеграција неформалног учења у образовно-васпитне установеЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ" Јанко Веселиновић" Београд, Умчарска 2. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 23 3.94
2 ПУ "Вукица Митровић" Лсковац, Косте Абрашевића б.б. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 25 3.96
3 ОШ" Јанко Веселиновић" Београд, Умчарска 2. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 15 3.93
4 ОШ" Јанко Веселиновић" Београд, Умчарска 2. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 27 3.91
5 ОШ "Милоје Павловић" Београд, Чукарица, Милосава Влајића 1. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 15 3.93
6 ОШ "Милоје Павловић" Београд, Чукарица, Милосава Влајића 1. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 28 3.97
7 Музичка школа " Божидар Трудић" Смедеревска Паланка, 10. Октобра број 13. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 29 3.9
8 Музичка школа "Петар Стојановић" УБ, Краља Петра 13. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 15 3.97
9 Савски Венац, Београд, Ресавска 48. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 21 4
10 ХР Центар, Ресавска 48. Београд Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 27 3.93
11 ХР Центар, Ресавска 48. Београд Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић, Владица Васић 26 3.94

Укупно учесника: 251 | Просечна оцена: 3.94