Интеграција, корелација и занимација

Каталошки број програма: 450  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Луција Тасић, , ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић/Ваљево;

Луција Тасић, , ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић/Ваљево; Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Весна Сировљевић, , ОШ „Драгољуб Илић„ Драчић;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање наставника разредне наставе за практичну примену интегративне наставе у млађим разредима основне школе.

- Јачање професионалних компетенција наставника разредне наставе за тематско планирање на годишњем и месечном нивоу кроз хоризонтално и вертикално повезивање градива. - Упознавање са начином планирања интегративне наставе у школској документацији; - Припремање и реализација тематских дана. - Развијање креативности, функционалних знања и тимског рада наставника кроз извођење и примену интегративне наставе.

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТеоријске основе интегративне наставе, тематско планирање, планирање у школској документацијиПисање припрема за тематски дан према моделу интегративне наставе, презентовање, коментар и закључакИскуства реализатора у примени интегративне наставеОсмишљавање креативне радионице за крај тематског данаПриказ блога Интеграција, корелација, занимација. Попуњавање евалуационих листа и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лешак Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.92
2 Косовска Митровица Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.91
3 Грачаница Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.98
4 Грачаница Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 4
5 ОШ "Благоје Радић", Зупче, Зубин Поток Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.97
6 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.88
7 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.89
8 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.92
9 ОШ "Иво Андрић" Прањани Луција Тасић, Весна Сировљевић 17 3.91
10 ОШ "Вук Караџић", Дворска 17-19, Вршац Луција Тасић, Весна Сировљевић 30 3.95
11 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Луција Тасић, Лидија Виденовић 25 3.93

Укупно учесника: 312 | Просечна оцена: 3.93