Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Каталошки број програма: 125  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Мира Јовановић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба; Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ Десанка максимовић, Ваљево

Мира Јовановић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба; Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ Десанка максимовић, Ваљево

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика.

Стицање знања наставника о вршњачком насиљу, унапређење вештина наставника за превенцију вршњачког насиља и креирање повољне школске климе у разреду .

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Отварање семинара, представљање учесника, појмовна одређења насиља Пауза Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу Пауза Наставник као фактор и креатор позитивне педагошке климе Пауза Вршњачко насиље уз коришћење нових технологија Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 29 3.9
2 ОШ. "Доситеј Обрадовић" Ириг Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 28 3.63
3 Основна школа "Свети Сава" Руменка Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 30 3.82
4 "Прва основна школа" Ваљево Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 29 3.99
5 Основна школа "IV краљевачки батаљон" Краљево Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 23 3.94
6 "Прва основна школа" Ваљево Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 21 4
7 Основна школа "Коста Стаменковић" Лесковац Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 26 3.91
8 Основна школа "Ђура Јакшић" Конарево Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 30 3.69
9 Основна школа "Вук Караџић", Сурчин Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 28 3.97
10 Центар за стручно усавршавање Шабац Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 28 3.87
11 Основна школа "Милица Милошевић", Јагњило, Младеновац Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 29 3.93
12 ОШ "Илија Бирчанин" Ставе Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 27 3.82

Укупно учесника: 328 | Просечна оцена: 3.87