Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода

Каталошки број програма: 929  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Горан Петковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитетa у Београду; Ђорђе Митровић , доктор економских наука , Универзитет у Београду, Економски факултет; Мирјана Челић, магистар економских наука , СШ „Светозар Милетић"; Синиша Радић, магистар економских наука , Економски факултет, Универзитет у Београду;

Драган Стојковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Горан Петковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитетa у Београду; Ђорђе Митровић , доктор економских наука , Универзитет у Београду, Економски факултет; Мирјана Челић, магистар економских наука , СШ „Светозар Милетић"; Синиша Радић, магистар економских наука , Економски факултет, Универзитет у Београду; Зоран Богетић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Милутин Јешић, мастер економиста, Економски факултет Универзитета у Београду; Милутин Живановић , мастер економије, Економски факултет, Универзитет у Београду; Милена Лутовац , мастер , Економски факултет Универзитет у Београду; Алекса Докић, Дипломирани економиста, Економски факултет Универзитета у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника економске групе предмета у средњим стручним школама применом савремених теоријских концепата и метода рада.

1. Стицање увида у теоријске иновације у домену струке и унапређење стручних компетенција наставника у области пословне економије, рачуноводства и основа економије. 2. Оспособљавање наставника да примене савремене методе у настави као што су симулација, сценарио анализа и проблемски задаци и алати (МС Ексел). 3. Оспособљавање за примену савремених теоријских концепата и њихова имплементација различитим наставним методама у наставни процес. 4. Подстицање интерактивне наставе кроз примену нових наставних метода и алата.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данТеоријске иновације у области пословне економије–иновације у набавци и продаји у предузећу (+пауза)Теоријске иновације у настави рачуноводства,актуелна питања на подручју финан. извештавања (+пауза)Како употреба MS Excelа може побољшати наставу и усвајање градива? Пример модела ГПМ (+ пауза)Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Драган Стојковић, Ђорђе Митровић , Синиша Радић, Милутин Јешић, Милутин Живановић , Милена Лутовац , Алекса Докић 10 3.75
2 Eкономско трговинска школа Кула Синиша Радић, Милутин Јешић, Милутин Живановић , Милена Лутовац , Алекса Докић 23 3.85
3 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Ђорђе Митровић , Синиша Радић, Милутин Живановић , Милена Лутовац , Алекса Докић 14 3.81
4 online, Zoom платформа Ђорђе Митровић , Синиша Радић, Милутин Живановић , Алекса Докић 12 3.28

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.67