Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 291  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Златица Геров, , Техничка школа, Књажевац; Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Горан Геров, , Техничка школа, Књажевац; Ирена Ранчић, , ОШ ”Бранко Радичевић” Бор;

Златица Геров, , Техничка школа, Књажевац; Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Горан Геров, , Техничка школа, Књажевац;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција наставника за примену групног облика рада уз коришћење веб алата и подстицање ученика на коришћење истих и учешће у изради наставних материјала.

Упознавање учесника са предностима и недостацима појединих облика рада. Оспособљавање учесника за примену тематске наставе и групни рад. Оспособљавање учесника за појединачни и заједнички рад са документима на веб алатима за сараднички рад. Оспособљавање учесника за синхрону и асинхрону дигиталну комуникацију. Оспособљавање учесника за рад у ThingLink-y, linoit-y, padlet-y, glogster-y, као алатима за обраду садржаја. Оспособљавање учесника за коришћење Kahoot-а, learningapps-а, google упитника, као алатима за проверу постигнућа. Оспособљавање учесника за постављање креираних материјала на сајт.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаОблици наставног рада иинформационо комуникационе технологије2. недељаИнтердисциплинарна настава и групни рад уз помоћ веб алата3. недељаАктивне методе наставе са веб алатима за средишњи део часа градива4. недељаВеб алати за праћење напредовања ученика5. недељаЗавршни радАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 13 3.84
2 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 9 3.96
3 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 7 3.97
4 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 21 4
5 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 17 3.99
6 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 13 4
7 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 26 4
8 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 7 3.97
9 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 7 3.95
10 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 51 3.99
11 Златица Геров, Наташа Јанкулоски, Горан Геров 63 3.99
12 Златица Геров, Наташа Јанкулоски 19 3.97

Укупно учесника: 253 | Просечна оцена: 3.97