Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа

Каталошки број програма: 925  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Даница Јовић , доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду ;

Даница Јовић , доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду ; Синиша Радић , магистар економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Милутин Живановић , мастер економије, Економски факултет, Универзитет у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење наставничких компетенција из домена финансијског рачуноводста и финансијског извештавања који су изложени сталним променама законске и професионалне регулативе.

• унапређење теоријских знања наставника у сложеној рачуноводственој области која се односи на признавање, вредновање и презентацију Сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику; • разумевање и усвајање захтева релевантних МСФИ и пореских прописа у Републици Србији; • практична примена захтева МСФИ и пореских прописа приликом иницијалног и накнадног вредновања сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику; и • практична примена захтева МСФИ и пореских прописа у пословним догађајима који настају у активностима повезаним са њиховом набавком, отписивањем, отуђивањем и расходовањем;

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данАктуелна питања финансијског извештавања о нематеријалној имовини (Пауза 15 минута))Некретнине, постојења и опрема (НПО) – појам, врсте и вредновање (Пауза 60 минута))Порески третман прибављања НПО и начини прибављања (Пауза 15 минута)Рачуноводствени третман пољопривредног, грађевинског и осталог земљишта Рачуноводствени третман инвестиционих некретнина

30

дана: 1
бодова: 8

2.400,00 динара – бруто; • ПДВ 400,00 динара • хендаути, блок и хемијска оловка – 300,00 динара, • припрема програма обуке 1.700,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Даница Јовић , Синиша Радић , Милутин Живановић 16 3.96

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.96