Интерактивна настава у веб алату Genially

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 551  

Да

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Вања Јеремић, , ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Вања Јеремић, , ОШ „Анта Богићевић“ Лозница; Радојка Стефановић, Виша педагошка академија Душан Јерковић, ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду дигиталних наставних материјала у веб алату Genially. Унапређивање знања наставника о интерактивној настави.

Унапређ. знања наставника о моделима рада и врстама активности у интерактивној настави. Оспособљавање учесника да у веб алату Genially креирају интерактивну презентацију, интерактивну слику и програмирани дигитални материјал. Оснаж. учесника да у настави користе игролике активности за праћење постигнућа ученика. Оспособљавање учесника да у веб алату Genially креирају квиз знања и интерактивни наставни лист за проверу знања. Схватање да се у веб алату Genially може користити колаборативни рад. Разумевање да се употребом понуђених шаблона у веб алату Genially могу брже креирати интерактивни наставни садржаји. Оснаживање учесника да планирају интерактивну наставу уз употребу различитих дигиталних садржаја креираних у веб алату Genial

Након обуке учесници ће бити оспособљени да: Примењују интерактивну наставу у свом раду. Креирају помоћу веб алата Genially: интерактивну презентацију, интерактивну слику и програмирани дигитални материјал. Користе различите моделе рада у интерактивној настави. Примењују игролике активности за праћење постигнућа ученика. Креирају помоћу веб алата Genially квиз знања и интерактивни наставни лист за проверу знања. Користе понуђене шаблоне у веб алату Genially како би брже креирали наставне материјале. Користе веб алат Genially као сараднички алат приликом израде неког мултимедијалног садржаја..

  • 1. недеља
    • Интерактивна настава помоћу веб алата Genially
  • 2. недеља
    • Програмирани садржаји учења у интерактивној настави
  • 3. недеља
    • Интерактивна провера знања у веб алату Genially

45

недеља: 3
бодова: 24

2.700,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 80.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.