Боља сарадња - безбедније школско окружење

Каталошки број програма: 19  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како би школа била безбедније окружење.

Проширивање знања о значају сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже, тј. запослених у школи, са родитељима/старатељима, центром за социјални рад, полицијском управом и здравственим центром у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика. Оснаживање наставника за препознавање и превазилажење тешкоћа и застоја у сарадњи. Ефикасније вођење документације и евиденције о случајевима насиља и сарадњи свих актера. Практична примена наученог кроз израду плана унапређења сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције насиља, злостављања и занемаривања.

Учесници знају права, обавезе и одговорност свих запослених у школи, родитеља/старатеља и других институција у оквиру сарадње у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика. Разумеју значај квалитета сарадње за стварање безбедног школског окружења. Препознају тешкоће на основу анализе квалитета сарадње свих актера и оспособљени су да их превазиђу. Ефикасније воде документацију и евиденцију о сарадњи. На основу стечених знања и вештина израђују план унапређења сарадње међу свим актерима у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика.

 • 1. дан
  • Отварање и добродошлица
  • Сарадња школе, родитеља/старатеља и релевантних институција као фактор безбедног школског окружења
  • Препознавање и превазилажење тешкоћа у сарадњи у случајевима насиља, злостављања и занемаривања
  • Вођење евиденције и документације о сарадњи
  • План унапређења сарадње унутар школе, са родитељима и релевантним институцијама
  • Затварање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику цена је 1.500 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На његов терет падају и припадајући порези за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел Гранд, Крупањ Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.94
2 Хотел Гранд, Крупањ Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.98
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балкaнска 63/V Светлана Алексић 9 3.95
4 ОШ '' Здравко Челар'', Трг Бориса Кидрича бр.1, Челарево Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.72
5 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Светлана Алексић 15 3.99
6 ОШ ''Илија Бирчанин'' Ставе Бобова Светлана Алексић, Снежана Рајковић 22 3.73
7 ОШ ''Јован Курсула'', Светог Саве бр. 6, Варварин Светлана Алексић, Јелица Димић 27 3.97

Укупно учесника: 163 | Просечна оцена: 3.9