Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Каталошки број програма: 26  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд

Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Љиљана Игњатовић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић Уча„; Јелка Петковић-Ђурић, професор психологије у пензији; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Драгана Иванчевић Бумбић, дипл. психолог, Трећа београдска гимназија; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развој и оснаживање компетенција код васпитача и наставника за подршку развоју личности детета и ученика у правцу усвајања ефикасних и конструктивних приступа дисциплиновању због стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета и ученика

- Оснаживање компетенција и стицање знања, посебно у односу на утицај породичне динамике на емоционални и социјални развој, у циљу бољег разумевања проблема у понашању код деце и ученика код којих је потребан појачан васпитни рад - Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина ефикасног дисциплиновања у складу с важећим прописима - Унапређење социјалних и комуникацијских вештина од значаја за конструктивно решавање дисциплинских проблема и управљање негативним емоцијама - Стицање знања о врстама и значају невербалне комуникације у ситуацијама дисциплиновања - Оснаживање компетенција за управљање групом/одељењем - Стицање знања и вештина за решавање проблемских ситуација у ситуацијама дисциплиновања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Породица, утицај васпитних стилова и породичне динамике на проблеме у понашању код детета ПАУЗА Проблеми у понашању код детета и ученика ПАУЗА 3. Примена когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању негативним емоцијама при дисциплиновању ПАУЗА 4. Проблемске ситуације из праксе везане за ситуације дисциплиновања – радионичарски део

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Светлана Дотлић, Јелка Петковић-Ђурић 23 3
2 Београд, ОШ "Милан Ђ. Милићевић" Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 30 3.98
3 Нови Београд, ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 16 3.96
4 ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 17 3.94
5 Београд, Креативни центар, Градиштанска 8 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 29 3.94
6 ДВ "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 30 3.96

Укупно учесника: 145 | Просечна оцена: 3.8