Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Каталошки број програма: 317  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Андријана Стефановић, Мастер професор технике и информатике, ОШ „Радислав Никчевић, Мајур„ ; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, Металка Мајур;

Андријана Стефановић, Мастер професор технике и информатике, ОШ „Радислав Никчевић, Мајур„ ; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, Металка Мајур;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Унапређење васпитно-образовног рада; • Иновирање и осавремењавање наставе кроз развијање компетенција наставника за коришћење савремених технологија у настави, преносне и статичне интерактивне табле; • Охрабривање наставника за коришћење информац

Програм има за циљ упознавање наставника, , васпитача, сарадника са могућностима примене интерактивне табле, оспособљавање и усавршавање наставника за коришћење одговарајућег хардвера и софтвера. Упознавање наставника са различитостима и сличностима разних типова интерактивних табли и могућности имплементације и примене у наставни процес; Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама: Опен СанКор, Мозабок, Емазе, Мимио, Овеј. Израда наставних материјала за интерактивну таблу; наглашено је осмишљавање, креирање и примена мултимедијалних презентација основне и напредне технике; • Подизање нивоа свести наставника, , васпитача, сарадника према процесу сталног учења и усавршавања и модерн. образ.процеса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИнтерактивне табле у наставиКоришћење интерактивне таблеВеб сајт MozzaWebПрограмски пакет MozzaBook

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.000 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранислав Петровић" Слатина, Чачак Андријана Стефановић, Дона Стевановић 30 3.9
2 Гимназија Ивањица , 13.Септембар58, Ивањица Андријана Стефановић, Дона Стевановић 23 3.78
3 Средња школа у Бабушници Андријана Стефановић, Дона Стевановић 25 3.92
4 Гимназија Пирот, Српских владара 128, Пирот Андријана Стефановић, Дона Стевановић 20 3.75
5 ОШ ''Мирослав Антић'' Чонопља Андријана Стефановић, Дона Стевановић 22 3.84
6 СШ "Свети Сава", ул.Карађорђа Петровића 240, Бујановац Андријана Стефановић, Дона Стевановић 30 3.79
7 ОШ "Вук Караџић" Тегошница Андријана Стефановић, Дона Стевановић 22 3.91
8 Прва техничка школа, Крагујевац Андријана Стефановић, Дона Стевановић 24 3.88
9 ОШ ''Први мај'' , Железничка бб , Трупале Андријана Стефановић, Дона Стевановић 27 3.83
10 ОШ "Милан Вучићевић Зверац" Андријана Стефановић, Дона Стевановић 22 3.88
11 ОШ " Јован Цвијић " Дебрц Андријана Стефановић, Дона Стевановић 24 3.64
12 ОШ " Душан Томашевић - Ћирко " Велика Жупа Андријана Стефановић, Дона Стевановић 23 3.64
13 Техничка школа, Пријепоље Андријана Стефановић, Дона Стевановић 30 3.65
14 Центар за стручно усавршавање Сомбор , Венац Радомира Путника 30 , Сомбор Андријана Стефановић, Дона Стевановић 29 3.82
15 Економско Т. школа "Вук Караџић" Андријана Стефановић, Дона Стевановић 27 3.87
16 ОШ"Никола Тесла" , Бачки Брестовац Андријана Стефановић, Дона Стевановић 15 3.99
17 ОШ"Марко Орешковић", Бачки Грачац Андријана Стефановић, Дона Стевановић 15 3.7
18 ОШ "Рада Шубакић" Гружа Андријана Стефановић, Дона Стевановић 25 4

Укупно учесника: 433 | Просечна оцена: 3.82