Хидробиолошки практикум

Каталошки број програма: 802  

Не

Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3, tamara.jurca@dbe.uns.ac.rs, 0214852686, ,

Тамара Јурца, tamara.jurca@dbe.uns.ac.rs, 0214852686, 0642470768,

Тамара Јурца, доктор еколошких наука, Департман за биологију и екологију ПМФ Нови Сад; Младен Хорватовић, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФ, НОви Сад; Бранко Миљановић, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију ПМФУНС Нови Сад; Александар Бајић, мастер биолог – зоологија, Департман за биологију и екологију ПМФ УНС НовиСад; Драгана Вуков, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФ,УНС,НовиСад; Десанка Костић, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФ,УНС,НовиСад; Зорица Свирчев, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију ПМФУНС,Нови Сад;

Тамара Јурца, доктор еколошких наука, Департман за биологију и екологију ПМФ Нови Сад; Младен Хорватовић, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФ, НОви Сад;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника са основним дефиницијама и појмовима хидробиологије, кроз практичан рад који се односи на реализацију обавезних вежби у настави биологије, упознавање са методама истраживања и теренски обилазак оближњих водених екосистема.

1. Оспособљавање професора биологије и сродних стручних предмета у основним и средњим школама за практично извођење вежби које су обавезан део наставног курикулума на предмету биологија, из области Зоологија и Екологија (област: Јединство грађе и функције као основа живота, тема: Живот у води, изглед, прилагођености и начин живота, област: Живот у екосистему, тема: Утицај људи на и заштита водених екосистема) 2. Оспособљавање професора за практичну додатну наставу из биологије кроз обучавање ученика за рад у хидробиолошкој лабораторији и са хидробиолошким материјалом и упутство за теренски обилазак природних и вештачких водених екосистема; 3. Упознавање професора са тренутно актуелним темама у области хидробиологије и заштите вода.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих

1. данУвод у хидробиологијуВодена станишта и теренски протокол Животне заједнице водених екосистема (фито и зоопланктон, акватични кичмењаци)2. данЖивотне заједнице водених екосистема (акватичне биљке)Макробескичмењаци у бентосу водених екосистемаПрактична обука у препознавању појединих хидробионатаИзрада хидробиолошког пројекта

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износиће 6000 динара. У цену је укључен: сав материјал у папиру или у електронском облику, који буде коришћен у току обуке (детерминатори, упутства за извођење вежби и презентације реализатора) као и трајни препарати које учесници буду посматрали. Такође, у цену је урачунато освежење које ће организатор обезбедити за време кафе пауза.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића бр. 2, Нови Сад Тамара Јурца, Младен Хорватовић 7 4

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 4