Цртање на рачунару – AutoCAD.

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 332  

Да

Стручно удружење љубитеља технике и технологије МИГ ДАКТА, Сестара Јанковић 4, Београд, migdakta@sbb.rs, 0112756234, ,

Гордана Санадер, gordanasan@gmail.com, 0112756234, 0638376101, 0112756234

Мира Љубичић, , Архитектонска техничка школа;

Мира Љубичић, , Архитектонска техничка школа;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење и усавршавање извођења наставе. Обука наставника за коришћење апликативног програма AutoCAD са применом у извођењу наставе из ширих области техничког цртања и пројектовања на рачунару у предметима од прве до четврте године учења.

Обука наставника за коришћење апликативног програма AutoCAD са применом у извођењу наставе из предмета: примена рачунара, апликативни рачунарски програми, техничко цртање, нацртна геометрија, грађевинске конструкције, разрада пројеката, компјутерска графика и других.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. недељаПочетак online стручног усавршавања Цртање на рачунару – AutoCADУвод у AutoCAD.Прављење прототипа цртежа.2. недељаКоординате тачке у равни.Цртање основних објеката: кружница, кружни лук.Опште особине објеката.3. недељаИзмене – едитовање објеката.Едитовање објеката – примена.Сложени објекти.4. недељаВишеструко употребљиви објекти.Котирање и штампање.

15

недеља: 4
бодова: 24

Цена за учесника је 3.500 динара. У цену је урачунато: Регистровање учесника обуке, давање упутстава за online извођење обуке. Неограничен број прегледа свих лекција – тематских целина у току 30 дана од дана регистровања. Неограничена online подршка организатора и ауторa обуке. Анализирање и дискутовање завршног рада, Приручник AutoCAD 2010 аутора Мире Љубичић, трошкови пута организатора и трошкови освежења за непосредно одржавање почетка обуке у граду у коме се оформи група.