Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Каталошки број програма: 858  

Не

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839, ,

Вера Шћекић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017839,

Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Катарина Кржељ, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду/ Goeth;

Катарина Кржељ, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду/ Goeth; Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Наташа Хартвегер, , Гетеов институт, Београд; Борислав Ракочевић, , XIV београдска гимназија, Београд; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подршка и унапређивање наставничких компетенција за планирање наставе немачког језика и праћење постигнућа ученика у складу са обавезујућим докуменатима (стандарди и план и програм)

Планирање наставног процеса у складу са обавезујућим циљевима и исходима; креирање вежби и задатака који су у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика и стиловима учења, и доприносе остваривању исхода. Континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика, (компетентно конципирање тестова за праћење постигнућа ученика у свим језичким вештинара и израда каталога за објективну процену постигнућа у продуктивним вештинама) у складу са законском регулативом и коришћењем важећих докумената у области образовања (Наставни програми, стандарди постигнућа, исходи, правилници о оцењивању ученика основних и средњих школа)

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан1. Rückwärtsplanung – принцип планирањаПауза2. Вежбе и задаци - типологијаПауза3. Прогресија Пауза4. Праћење постигнућа

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 РСД, у цену су урачунати трошкови ангажовања реализатора програма, ручaк и освежење за учеснике, радни материјал и закуп простора у коме се програм реализује.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић", Филипа Филиповића 3, Нови Сад Катарина Кржељ, Наташа Хартвегер 15 3.89
2 ОШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48а, Палилула, Београд Александра Беговић, Борислав Ракочевић 9 3.83
3 ОШ "Петар Петровић Његош", Стражиловска бб, Зрењанин Александра Беговић, Борислав Ракочевић 12 3.92

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 3.88