Креативност и интердисциплинарност у настави матерњих и страних језика

Каталошки број програма: 583  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Маријана Иличин , Мастер италијанског језика и књижевности, ОШ Ђура Јакшић, Кикинда; Ивана Глигорин , Професор енглеског језика и књижевности, ОШ Ђура Јакшић, Кикинда

Маријана Иличин , Мастер италијанског језика и књижевности, ОШ Ђура Јакшић, Кикинда; Ивана Глигорин , Професор енглеског језика и књижевности, ОШ Ђура Јакшић, Кикинда

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење компетенција наставника за поучавање и учење на креативан начин, кроз интердисциплинарни приступ, увођење иновативних средстава, материјала и метода у настави. Тематска настава и међупредметна корелација као циљ савремене наставе.

Креативност и интердисциплинарност као неопходност приликом учења и усвајања матерњег и страног језика, развијање свести о креативности и међупредметној корелацији у савременој настави, стицање знања о техникама, средствима, материјалима и методама које олакшавају ученицима учење, оспособљавање за кориштење различитих наставних материјала у циљу лакшег и бољег учења и подизања мотивације код ученика, побољшање комуникације на часу, развој језичких вештина, примена CLIL методе, значај употребе мултимедијалних средстава у настави, прилагођавање постојећих дидаткичких материјала и задатака као и израда нових, ради стварања могућности за лакше, брже и учење на занимљивији начин. Размена искустава и примера добре праксе.

По завршетку обуке полазници ће: - унапредити компетенције за поучавање и учење, - бити оспособљени за ширу примену иновативних средстава, материјала и метода, - бити оспособљени да повезују наставне садржаје више предмета, - развити свест о креативности као неопходном елеменату у савременој настави, - схватити неопходност и значај и више примењивати међупредметну корелацију и тематску наставу као начина учења, - стећи знања о техникама, средствима, материјалима и методама које олакшавају лакше, брже и учење на занимљивији начин, - побољшати комуникацију на часу, - помоћи развој језичких вештина код ученика, - бити способни да прилагоде/израђују дидактичке материјале.

 • 1. дан
  • Креативност
  • Пауза
  • Креативност у настави - радионица
  • Креативност у настави – презентација часа
  • Пауза
  • Интердисциплинарност
  • Интердисциплинарност у настави - радионица
  • Пауза
  • Интердисциплинарност у настави – презентација часа
  • Резиме и дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 60.000,00 бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара)