Развој финансијске писмености и предузетништва у основној и средњој школи

Каталошки број програма: 723  

Не

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111

Младен Стаменковић, Мастер математичар, др економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Иван Анић, Доктор методике наставе математике, Висока школа струковнихи студија за ИТ-ИТС

Александра Росић, предавач, ИТС; Младен Стаменковић, Мастер математичар, др економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Иван Анић, Доктор методике наставе математике, Висока школа струковнихи студија за ИТ-ИТС

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развој финансијске писмености и предузитничке компетенције ученика са посебним акцентом на разумевању принципа интернет трговине и дигиталних валута.

Подизање нивоа финансијске писмености учесника обуке. Оспособљавање учесника за развијање финансијске писмености у оквиру својих предмета. Оспособљавање учесника за развој предузетничке компетенције ученика.

Након одржане обуке учесници ће бити оспособљени да: Организују час(ове) на којима ће развијати финансијску писменост ученика. Организују час(ове) на којима ће развијати предузетничке компетенције ученика. Дају повратну информацију ученицима о развијености њихове финансијске писмености и предузетничке компетенције.

 • 1. дан
  • Значај финансијске писмености и предузетничке компетенције у време четврте индустријске револуције
  • Пауза
  • Дигитални новац
  • Пауза
  • Интернет трговина
  • Пауза
  • Исходи учења - развој финансијске писмености
  • Пауза
  • Повратна информација
  • Пауза
  • Предузетничка компетенција - припрема часа

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену су укључени сви порези и доприноси, изнајмљивање простора и додатне опреме, путни трошкови и хонорари реализатора, материјали за учеснике, као и кетеринг и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Institut za moderno obrazovanje, Masarikova 5/3, Beograd Иван Анић 8 3.97
2 Институт за модерно образовање, Масарикова 5/3, Београд Иван Анић 6 3.95

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 3.96