ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Каталошки број програма: 519  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Санела Крстић, дипломирани учитељ – мастер, ОШ „Сава Керковић„, Љиг; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот; Момчило Степановић, дипломирани учитељ – мастер, ОШ „Бановић Страхиња„, Београд

Санела Крстић, дипломирани учитељ – мастер, ОШ „Сава Керковић„, Љиг; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену пројектне наставе, побољшање квалитета образовно-васпитног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја ученика.

Едукација о могућностима примене пројектне наставe са предлогом активности које се спроводе у циљу израде финалног производа. Оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење пројектне наставе путем повезивања теоријског и практичног знања на примерима реализованих пројеката, као и за вођење евиденције у школској документацији. Обука полазника како да заинтересују ученике и уведу их у учење кроз израду и реализацију пројеката. Јачање компетенција полазника у смислу подршке ученицима у развијању самосталности у раду, вештине доношења одлука, планирања активности и поштовања рокова, вештина спајања функционалних активности у школи и ван школе, критичког мишљења и самоевалуације, свести о личном напретку и постигнућима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Основне поставке пројектне наставе Искуства реализатора у примени пројектне наставе Уочавање проблема и проналажење решења у процесу извођења пројектне наставе Припрема документације за примере пројектне наставе Пројектна настава – настава за будућност

30

дана: 1
бодова: 8

1.750,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Церовац, Смедеревсака Паланка Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.95
2 Смедеревска Паланка, ОШ "Херој Радмила Шишковић" Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.81
3 ОШ "Станоје Главаш" Глибовац б.б., Смедеревска Паланка Санела Крстић, Маријана Тешић 22 3.99
4 ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац, Неготин Санела Крстић, Маријана Тешић 26 3.89
5 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.98
6 ОШ „Миша Живановић“, Маршала Тита 17, Средњево, Велико Градиште Санела Крстић, Маријана Тешић 30 3.97
7 ОШ "Хајдук Вељко" Трг слободе 8, Штубик Санела Крстић, Маријана Тешић 19 3.96
8 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Санела Крстић, Маријана Тешић 27 3.96
9 ОШ "Цана Марјановић", Бате Мирковић 23, Раља Санела Крстић, Маријана Тешић 28 3.95
10 ОШ ,, Милорад Мића Марковић “, Трг братства и јединства 8, Мала Иванча Санела Крстић, Маријана Тешић 29 3.98

Укупно учесника: 271 | Просечна оцена: 3.94