Унапређивање компетенција и методичких знања наставника у области инвестиционе анализе и берзанског пословања

Каталошки број програма: 931  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Ирена Јанковић, доктор наука - економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирољуб Ристић, Дипломирани економиста, БЕОГРАДСKА БЕРЗА А.Д. БЕОГРАД, БЕОГРАД, СРБИЈА ; Наталија Недељковић, доктор техничких наука, БЕОГРАДСKА БЕРЗА А.Д. БЕОГРАД ;

Ирена Јанковић, доктор наука - економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирољуб Ристић, Дипломирани економиста, БЕОГРАДСKА БЕРЗА А.Д. БЕОГРАД, БЕОГРАД, СРБИЈА ; Наталија Недељковић, доктор техничких наука, БЕОГРАДСKА БЕРЗА А.Д. БЕОГРАД ;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ је унапређивање компетенција и методичких знања наставника и осавремењавање наставног процеса кроз примену програма Excel у инвестиционој анализи и интерактивне платформе за трговање на Берзи.

• Рад на практично применљивим концептима временске вредности новца, методама оцене исплативости улагања, вредновања основних финансијских инструмената и ризика и приноса хартија од вредности; • Оспособљавање за прикупљање података и инвестициону анализу као и тумачење добијених резултата у програму Еxcel; • Примена и тестирање освојених знања на платформи за едукацију за трговање на Београдској берзи.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данКонцепти временске вредности новца и методе оцене исплативости улагања (са паузом)Упознавање са основним финансијским инструментима и њихово вредновање (са паузом)Основе берзанског трговања (са паузом)Рад на платформи за едукацију у области инвестирања и трговања Београдске берзеТест Евалуација курса

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 РСД Покрива трошкове материјала (презентације), употребе опреме на Берзи и факултету, освежења у паузама.