Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Каталошки број програма: 143  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598800,

Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац;

Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Подизање и јачање професионалних капацитета запослених у школи/установи за укључивање родитеља у области превенције, препознавања, откривања и сузбијања насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања деце и ученика

Јачање професионалних компетенција запослених у школи/установи за сарадњу са родитељима у превенцији, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у школи/установи. Јачање васпитне улоге школе/установе кроз сарадњу са родитељима/старатељима деце и ученика у области превенције, препознавања, откривања и сузбијања насиља и дискриминације. Јачање повезаности школе/установе и породице кроз квалитетнију и конструктивнију комуникацију у циљу превенције, откривања и решавања пробледа насиља и дискриминације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне активностиЗаконска регулатива и Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемариваРезултати истраживања – упитник за родитеље у крагујевачким школамаУкључивање родитеља у решавање васпитних ситуацијаРодитељ- сарадник у превенцији, препознавању и откривању насиља и дискриминације у школи/установиИзрада сценарија за укључивање родитељаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић 24 3.93
2 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић 29 3.82
3 ОШ "Милоје Симовић", Драгобраћа бб, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић 26 3.94

Укупно учесника: 79 | Просечна оцена: 3.9