Научни приступ у реализацији наставних садржаја из биологије: примери из еволуционе биологије

Каталошки број програма: 812  

Не

Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића 3 Нови Сад, dekan@pmf.uns.ac.rs, 021455630, ,

Јасмина Лудошки, jasmina.ludoski@dbe.uns.ac.rs, 0214852671, 0642001111,

Јасмина Лудошки, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет Нови Сад;

Јасмина Лудошки, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет Нови Сад; Весна Миланков, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет Нови Сад; Љубинка Француски Марчетић, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет Нови Сад; Александра Черјековић-Тубић, професор биологије, Oсновна школа "Сремски фронт", Шид;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција наставника за примену научног метода у реализацији наставних садржаја из биологије. Презентовање примене истраживачког приступа учењу (inquiry-based learning) на примерима из еволуционе биологије

Упознавање наставника са концептом, принципима и значајем учења заснованог на истраживању (inquiry-based learning). Оснаживање наставника да иновирањем наставног процеса увођењем истраживачког приступа подстичу активно учешће ученика у процесу учења који води формирању функционалних знања и развијању истраживачких интерсовања код ученика. Презентовање сета активности које се могу изводити са ученицима у циљу изучавања и разумевања еволуционих механизама и феномена, а који истовремено промовишу критичко размишљање и научну писменост ученика

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данНаучно истраживање: појам, принципи и концептиНаучно истраживање у учионици: inqiury-based learningЕвалуација усвојених садржаја презентованих првог дана обуке2. данНаучни метод и учење: Корак по коракУпотреба научних метода у разумевању еволуционе биологије и природе наукеЕвалуација садржаја и изведене обуке

25

дана: 2
бодова: 16

8000 дин по учеснику: -трошкови израде штампаног радног материјала за учеснике -цд-ром са материјалом коришћеним током обуке за учеснике -трошкови израде уверења за учеснике -трошкови за освежења на паузама -надокнада за реализаторе