Решавање проблема у школи медијацијом и конструктивном комуникацијом

Каталошки број програма: 142  

Не

Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац, Јове Курсуле бр.1, Књажевац, rcsu.knj@gmail.com, 019731920, ,

Дејан Томић, rcsu.knj@gmail.com, 019731920, 0653599830,

Светлана Петровић, дипл. педагог, дипл. политиколог-спец, Техничка школа, Књажевац; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш

Светлана Петровић, дипл. педагог, дипл. политиколог-спец, Техничка школа, Књажевац; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш; Саша Маринков, мастер психологије, УГ Центар локалне демократије ЛДА; Лидија Ристић Милојевић, дипломирани психолог, психотерапеут у супервизији, Војска Србије

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити вештине конструктивног решавања конфликата, као и вештине комуникације стручних сарадника, васпитача и директора установа, мотивисати их за коришћење у образ.-васп.раду са ученицима и у свакодневном раду са одобљем и сардницима.

- Упознати учеснике са процесом медијације као конструктивним начином решавања конфликата у школи, • Оспособљавање учесника да препознају ситуације у школи које се могу решити на конструктиван начин – медијацијом, • Указати учесницима на значај и начине неговања позитивних стилова комуникације и решавања конфликата везаних за школски контекст, • Упознати учеснике са облицима адекватне и неадекватне комуникације, • Увежбавање активног слушања, • Представљање пожељних и непожељних стилова у комуникацији у односу наставник – ученик, • Представити значај невербалне комуникације у учионици, • Указивање на значај коришћења комуникацијских вештина као и вештина конструктивног решавања конфликата и у односу са родитељима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Упознавање, претходна искуства са темом и очекивања, правила рада, MatrixMix техника евалуације Конфликти у школи Конструктивни наспрам деструктивних конфликата, исходи конфликата Пауза за кафу Стилови у решавању конфликата Пауза за ручак Медијација у школи Комуникација Пауза за кафу Стилови у комуникацији 2. дан Адекватна и неадекватна комуникација Активно слушање Ја – Ти говор Пауза за кафу Медијатор и кораци у медијацији Пауза за ручак Праћење и вођење документације Медијација као алтернатива судском поступкуПауза за кафу Сумирање и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Бора Станковић, Улица Вожда Карађорђа 27, Ниш Светлана Петровић, Сандра Мојашевић 22 3.94

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.94